Home Blog

Tổng hợp bài viết hay nói về Nhà Thuốc Lan Phương

Tong hop bai viet ve NhaThuocLanPhuong.jpg
Tong hop bai viet ve NhaThuocLanPhuong.jpg

Tổng hợp bài viết hay nói về Nhà thuốc lan Phương

Danh mục thuốc tại https://nhathuoclanphuong.net

Stt Danh Mục Tên thuốc hoạt chất Link
1 Ung Thư Phổi Giotrif 40mg Afatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-giotrif-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-giotrif/
2 ung thư phổi Xovoltib 40mg Afatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xovoltib-40mg-afatinib-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xovoltib/
3 ung thư phổi Alecensa 150mg Alectinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-alecensa-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-alecensa/
4 ung thư phổi Alecnib 150mg Alectinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-alecnib-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alecnib/
5 ung thư phổi Zykadia 150mg Ceritinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-zykadia-150mg-ceritinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-zykadia/
6 ung thư phổi Crizonix 250mg Crizotinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-crizonix-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-crizonix/
7 ung thư phổi Xalkori 250mg Crizotinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xalkori-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xalkori/
8 Ung Thư Phổi Erlonat 150 mg Erlotinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/gia-thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
9 ung thư phổi Erlocip 150mg Erlotinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-erlocip-150-mg-cipla-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-erlocip/
10 ung thư phổi Tarceva 150mg Erlotinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-tarceva-150mg-30-vien-erlotinib-gia-thuoc-tarceva/
11 Ung Thư Phổi Geftinat 250mg Gefitinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-geftinat-250mg-natco-gia-thuoc-geftinib/
12 Ung Thư Phổi Iressa 250mg Gefitinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-iressa-250mg-gefitinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
13 Ung Thư Phổi Osicent 80mg Osimertinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-osicent/
14 Ung Thư Phổi Osimert 80mg Osimertinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-osimert-80mg-gia-bao-nhieu-mua-osimertinib-o-dau/
15 ung thư phổi Tagrisso 80mg Osimertinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-tagrisso-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-tagrisso/
16 ung thư phổi Tagrix 80mg Osimertinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
17 ung thư phổi Alimta 100mg Pemetrexed https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-alimta-100mg-pemetrexed-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alimta/
18 ung thư phổi Afanix 40mg Afatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-afanix-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-afanix/
19 xơ hóa phổi Ofev 150mg Nintedanib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-ofev-150mg-nintedanib-dieu-tri-benh-xo-phoi-gia-thuoc-ofev/
20 xơ hóa phổi Esbriet 267mg pirfenidone https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-esbriet-267mg-pirfenidone-dieu-tri-benh-xo-hoa-phoi-gia-thuoc-esbriet/
21 ung thư vú Arimidex 1mg Anastrozole https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-arimidex-1mg-28-vien-anastrozole-gia-thuoc-arimidex-1mg/
22 ung thư vú Afinitor 10mg everolimus https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-afinitor-10mg-everolimus-ung-thu-vu-gia-thuoc-afinitor/
23 ung thư vú Aromasin 25mg Exemestane https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-aromasin-25mg-exemestane-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-aromasin/
24 ung thư vú Tykerb 250mg lapatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-tykerb-250mg-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-tykerb/
25 ung thư vú Femara 2.5mg Letrozole https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-femara-2-5mg-letrozole-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-femara/
26 Ung Thư Vú Ibrance palbociclib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-ibrance-dieu-tri-ung-thu-vu-di-can-gia-thuoc-ibrance/
27 Ung Thư Vú Herceptin 150mg Trastuzumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-herceptin-150mg-trastuzumab-ung-thu-vu-da-day-gia-thuoc-herceptin/
28 Ung Thu Vú, Phổi Navelbine 30mg Vinorelbine https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-navelbine-30mg-vinorelbine-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-navelbine/
29 Ung Thư Gan Lenvaxen 4mg 10mg Lenvatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-lenvaxen-4mg-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-lenvaxen/
30 Ung Thư Gan Lenvima 4mg 10mg Lenvatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-lenvima-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-thuoc-lenvima/
31 Ung thư Gan Nexavar 200mg Sorafenib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-nexavar-200mg-60-vien-gia-thuoc-sorafenib/
32 ung thư gan Sorafenat 200mg Sorafenib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-sorafenat-200mg-natco-gia-thuoc-sorafenib/
33 ung thư thận Votrient 400mg Pazopanib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-votrient-400mg-pazopanib-dieu-tri-ung-thu-than-gia-thuoc-votrient/
34 ung thư đại trực tràng Xeloda 500mg Capecitabine https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xeloda-500mg-120-vien-capecitabine-gia-thuoc-xeloda/
35 ung thư đại trực tràng Xeltabin 500 mg Capecitabine https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xeltabin-500-mg-kapesitabin-dieu-tri-ung-thu-dai-truc-trang/
36 Ung thư đại trực tràng, gan Regonix 40mg Regorafenib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-regonix-40mg-regorafenib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-regonix/
37 Ung thư đại trực tràng, gan resihance 40mg regorafenib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-regorafenib-40mg-resihance-gia-thuoc-regorafenib/
38 Ung thư đại trực tràng, gan Stivarga 40mg regorafenib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-tri-ung-thu-truc-trang-gia-thuoc-stivarga/
39 ung thư ruột, tuyến tụy hoặc thận Sutent 12.5mg Sunitinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-sutent-12-5mg-sunitinib-dieu-tri-ung-thu-ruot-tuyen-tuy-hoac-than-gia-thuoc-sutent/
40 Tuyến tiền liệt Avodart 0.5mg Dutasteride https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-avodart-0-5mg-30-vien-dutasteride-gia-thuoc-avodart/
41 Tuyến tiền liệt Vesicare 5mg Solifenacin succinate https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-vesicare-5mg-solifenacin-succinate-gia-thuoc-vesicare/
42 ung thư tiền liệt tuyến Abirapro 250mg Abiraterone https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-abirapro-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-glenmark/
43 Ung thư tuyến tiền liệt Zytiga 250mg Abiraterone https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-zytiga-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-gia-thuoc-zytiga/
44 Ung thư tuyến tiền liệt Casodex 50mg Bicalutamide https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-casodex-50mg-28-vien-gia-thuoc-casodex-50mg/
45 Ung thư tuyến tiền liệt Xtandi 40mg Enzalutamide https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xtandi-40mg-enzalutamide-ung-thu-tuyen-tien-liet-gia-thuoc-xtandi/
46 Ung thư tuyến tiền liệt Zoladex 3.6mg Goserelin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-zoladex-3-6mg-goserelin-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-zoladex/
47 ung thư máu Vidaza 100mg Azacitidine https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-vidaza-100mg-azacitidine-dieu-tri-ung-thu-tuy-xuong-suy-tuy-bach-cau-man-tinh-gia-thuoc-vidaza/
48 Ung thư máu Leukeran 2mg Chlorambucil https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-leukeran-2mg-chlorambucil-dieu-tri-ung-thu-mau-gia-thuoc-leukeran/
49 ung thư máu Revolade 25mg Eltrombopag https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-revolade-25mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-thuoc-revolade/
50 ung thư máu Revolade 50mg Eltrombopag https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-revolade-50mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/
51 Ung thư máu Glivec 100mg Imatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-glivec-100mg-imatinib-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-glivec-100mg/
52 Ung thư máu Glivec 400mg Imatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-glivec-400mg-imatinib-benh-bach-cau-man-gia-thuoc-glivec-400/
53 Ung thư máu Leunase L-asparaginase https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-leunase-10000-ku-l-asparaginase-benh-bach-cau-cap-gia-leunase/
54 Ung thư Máu Alkeran 2mg Melphalan https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-alkeran-2mg-melphalan-ung-thu-mau-gia-thuoc-alkeran/
55 Ung thư máu Tasigna 200mg Nilotinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-tasigna-200mg-nilotinib-dieu-tri-ung-thu-mau-nhiem-sac-the-philadelphia-duong-tinh/
56 ung thư máu Iclusig 15mg Ponatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-iclusig-15mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-thuoc-iclusig/
57 Ung thư máu Lucipona 15mg Ponatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-lucipona-15mg-ponatinib-dieu-tri-benh-bach-cau-gia-lucipona/
58 Ung thư máu Ponaxen 45mg Ponatinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-ponaxen-45mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-ponaxen/
59 Ung thư máu Jakavi 15mg Ruxolitinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-jakavi-15mg-ruxolitinib-gia-bao-nhieu-mua-thuoc-jakavi-o-dau/
60 Ung thư máu Jakavi 20mg Ruxolitinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-benh-roi-loan-tuy-xuong-gia-thuoc-jakavi/
61 Ung thư máu PuriNethol 50mg Mercaptoprin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-purinethol-50mg-25-vien-mercaptoprin-gia-thuoc-purinethol/
62 ung thư buồng trứng Niranib 100mg Niraparib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-niranib-100mg-niraparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-niranib/
63 Ung thư buồng trứng Lynib 100m Olaparib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-lynib-100mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-lynib/
64 Ung thư buồng trứng Lynparza 50mg Olaparib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-lynparza-50mg-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-thuoc-lynparza/
65 ung thư buồng trứng Olanib 50mg Olaparib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-olanib-50mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-olanib/
66 Chống Ung Thư, ăn ngon Megace 160mg Megestrol acetat https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-megace-160mg-megestrol-acetat-30-vien/
67 Hỗ trợ ung thư Fukujyusen Nấm Linh Chi https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/fukujyusen-phong-chong-va-dieu-tri-ung-thu-nhat-ban/
68 Hỗ trợ ung thư Fucoida Tảo Nhật https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/fucoidan-nhat-la-gi-cong-dung-cua-fucoidan/
69 ung thư các loại Tecentriq 1200mg/20ml Atezolizumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-tecentriq-1200mg-20ml-atezolizumab-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-di-can-gia-tecentriq/
70 ung thư các loại Opdivo 100mg/10ml Nivolumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-opdivo-100mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
71 ung thư các loại Opdivo 40mg/10ml Nivolumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-opdivo-40mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
72 Ung thư các loại Avastin 100mg/4ml Bevacizumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-avastin-100mg-4ml-bevacizumab-dich-tiem-dieu-tri-ung-thu/
73 Ung thư các loại Avastin 400mg/16ml Bevacizumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-avastin-400mg-16ml-bevacizumab-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-avastin/
74 Ung thư các loại Erbitux 100mg/20ml cetuximab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-erbitux-100mg-20ml-cetuximab-dieu-tri-benh-ung-thu-gia-thuoc-erbitux/
75 Ung thư các loại Keytruda 100mg/4ml Pembrolizumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-keytruda-pembrolizumab-100mg-4ml-thuoc-ung-thu/
76 Ung thư các loại Cyramza 10mg/ml Ramucirumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-cyramza-10mg-ml-ramucirumab-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-di-can/
77 Ung thư các loại Kadcyla 100mg trastuzumab emtansine https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-kadcyla-100mg-giup-phong-chong-ung-thu-gia-thuoc-kadcyla/
78 ung thư da Tafinlar 75mg Dabrafenib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-tafinlar-75mg-dabrafenib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-thuoc-tafinlar/
79 Ung thư Da Mekinist 2mg Trametinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-mekinist-2mg-trametinib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-mekinist/
80 ung thư lan ra xương Zometa 4mg/5ml Axit Zoledronic https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-zometa-4mg-5ml-axit-zoledronic-ung-thu-tuy-xuong-gia-thuoc-zometa/
81 ung thư lan ra xương Xgeva 120mg Denosumab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xgeva-120mg-denosumab-ung-thu-lan-ra-xuong-tang-canxi-mau/
82 Ung thư Não Gleostine 40mg Lomustine https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-gleostine-40mg-dieu-tri-cac-khoi-u-nao-gia-thuoc-gleostine/
83 Ung thư não Temodal 100mg Temozolomide https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-temodal-100mg-temozolomide-thuoc-gi-gia-thuoc-temodal/
84 Điều Trị loãng xương Aclasta 5mg/100ml  acid Zoledronic https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/aclasta-5mg100ml-gia-thuoc-aclasta-loang-xuong/
85 Điều Trị loãng xương Bonviva 150mg ibandronic https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-bonviva-150mg-ibandronic-dieu-tri-loang-xuong-sau-man-kinh/
86 Điều Trị loãng xương Actonel 35m Risedronate https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-actonel-35mg-risedronate-dieu-tri-loang-xuong-gia-thuoc-actonel/
87 ung thư hạch Adcetris 50mg Brentuximab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-adcetris-50mg-brentuximab-dieu-tri-ung-thu-hach-hodgkin-gia-adcetris/
88 ung thư hạch Ibrutinix 140mg Ibrutinib https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-ibrutinix-140mg-ibrutinib-dieu-tri-ung-thu-hach-gia-ibrutinix/
89 Chống phơi nhiễm HIV Truvada emtricitabine 200mg và tenofovir 245mg https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-truvada-chong-phoi-nhiem-ngua-hiv-emtricitabine-200mg-va-tenofovir-245mg/
90 chống phơi nhiễm HIV Ricovir-Em 300mg / 200mg Tenofovir 300mg và Emtricitabine 200mg https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-ricovir-em-chong-phoi-nhiem-hiv-tenofovir-300mg-va-emtricitabine-200mg-gia-ricovir-em/
91 Viêm Gan B C  Zepatier 50mg/100mg Elbasvir và grazoprevir https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-zepatier-50mg-100mg-dieu-tri-viem-gan-c-gia-thuoc-zepatier/
92 Viêm Gan B C Viread 300mg Tenofovir https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-viread-300mg-tenofovir-thuoc-chong-mot-so-vi-rut-gia-viread/
93 Chống Thải Ghép, Vảy Nến Sandimmun Neoral 25mg Ciclosporin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/sandimmun-neoral-25mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-25mg/
94 Thuốc Thải Ghép Neoral 100mg Ciclosporin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/sandimmun-neoral-100mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-100mg/
95 Thuốc Thải Ghép CellCept 250mg Mycophenolate mofetil https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-cellcept-250mg-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc-cellcept/
96 Thuốc Thải Ghép CellCept 500mg Mycophenolate mofetil https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-cellcept-500mg-50-vien-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc/
97 thuốc thải Ghép Prograf 1mg Tacrolimus https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-prograf-1mg-tacrolimus-phong-ngua-dao-thai-ghep-than-gan-gia-thuoc-prograf/
98 Thuốc vảy nến Soriatane 25mg Acitretin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-soriatane-25mg-acitretin-dieu-tri-benh-vay-nen-gia-soriatane/
99 thuốc Vẩy nến Remicade 100mg Infliximab https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-remicade-100mg-infliximab-dieu-tri-viem-khop-vay-nen-viem-loet-dai-trang-gia-bot-pha-tiem-remicade/
100 Chống Huyết Khối Eliquis 5mg Apixaban https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-eliquis-5mg-apixaban-giup-phong-chong-dot-quy-gia-thuoc-eliquis/
101 Chống Huyết Khối Pradaxa 110mg Dabigatran etexilate https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/gia-thuoc-pradaxa-110mg-dabigatran-etexilate/
102 Chống Huyết Khối Xarelto 10mg Rivaroxaban https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xarelto-10mg-rivaroxaban-phong-ngua-huyet-khoi-tinh-mach-gia-thuoc-xarelto-10mg/
103 Chống Huyết Khối Xarelto 15mg Rivaroxaban https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xarelto-15mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-15mg/
104 Chống Huyết Khối Xarelto 20mg Rivaroxaban https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-20mg/
105 Prolactin cao, u tuyến yên Dostinex 0.5mg Cabergoline https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/dostinex-0-5mg-8-vien-cabergoline-gia-thuoc-dostinex/
106 Thuốc đạm thận Ketosteril Ketosteril https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-ketosteril-100-vien-gia-thuoc-trong-benh-than-man/
107 Thuốc động kinh Keppra 500mg Levetiracetam https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-keppra-500mg-50-vien-levetiracetam-gia-thuoc-keppra/
108 Thuốc động kinh Sabril 500mg Vigabatrin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-sabril-500mg-100-vien-vigabatrin-gia-thuoc-sabril/
109 Thuốc teo cơ Rilutek 50mg Riluzole https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-rilutek-50mg-56-vien-riluzole-gia-thuoc-rilutek/
110 nhiễm khuẩn CMV Valcyte 450mg Valganciclovir https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-viem-vong-mac-gia-thuoc-valcyte/
111 Nhiễm Trùng do Nấm Noxafil 100mg posaconazole https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-noxafil-100mg-dieu-tri-phong-chong-nhiem-trung-gia-thuoc-noxafil/
112 Nhiễm Trùng do Nấm Vfend 200 mg Voriconazole https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-vfend-200mg-voriconazole-dieu-tri-nhiem-trung-do-nam/
113 tăng huyết áp động mạch phổi Tracleer 125mg  Bosentan https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-tracleer-125mg-bosentan-thuoc-dieu-tri-tang-huyet-ap-dong-mach-phoi-gia-thuoc-tracleer/
114 Tắt nghẽn phổi Spiriva 18mcg Tiotropium https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-spiriva-18mcg-dieu-tri-tac-nghen-phoi-man-tinh-gia-thuoc-spiriva/
115 Hormone tăng trưởng Genotropin 12mg Somatropin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-genotropin-12mg-somatropin-36iu-hormone-tang-truong/
116 Hormone tăng trưởng Norditropin 10m Somatropin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-norditropin-10mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
117 Hormone tăng trưởng Norditropin 15m Somatropin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-norditropin-15mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
118 Thuốc Tiểu đường Ryzodeg 100u/ml Insulin https://nhathuoclanphuong.net/san-pham/thuoc-ryzodeg-100u-ml-dieu-tri-benh-benh-tieu-duong-gia-thuoc-ryzodeg/

Bài viết hay nói về Nhà Thuốc Lan Phương

Stt Link
1 http://chogannha.com/threads/thuoc-cellcept-500mg-thuoc-mycophenolate-mofetil-dieu-tri-du-phong-thai-ghep-than-tim.121749/
2 http://danchungcu.net/threads/thuốc-arimidex-1mg-là-thuốc-gi-thuốc-anastrozole-hỗ-trợ-điều-trị-ưng-thư-vú.67303/
3 http://danchungcu.net/threads/thuốc-erlocip-150mg-là-thuốc-gì-thuốc-erlotinib-điều-trị-ung-thư-phổi.67471/
20 http://danchungcu.net/threads/thuốc-neoral-100mg-là-thuốc-gì-thuốc-ciclosporin-ức-chế-miễn-dịch-chỉ-định-trong-ghép-tạng-đặc.67347/
21 http://danchungcu.net/threads/thuốc-xeloda-500mg-là-thuốc-gì-thuốc-capecitabine-thuốc-điều-trị-ung-thư-đại-trực-tràng.67325/
24 http://purinethol50mg.blogspot.com/
25 http://purinethol50mg.blogspot.com/2016/10/
26 http://purinethol50mg.blogspot.com/2016/10/thuoc-purinethol-50mg-mercaptopurine-tphcm-hanoi.html
2 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Nguyen-nhan-hinh-thanh-va-cach-phong-ngua-ung-thu-than-nhu-the-naoU–460380
3 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Nguyen-nhan-hinh-thanh-va-cach-phong-ngua-ung-thu-vu-nhu-the-naoU–460242
4 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuc-pham-ho-tro-dieu-tri-ung-thu-phoi–495755
5 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Arimidex-1mg-Anastrozole-dieu-tri-ung-thu-vu–425757
6 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Casodex-la-giU-cong-dung-thuoc-Bicalutamide-50mgU-gia-bao-nhieuU–426745
7 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Ciclosporin-la-giU-cong-dung-thuoc-Neoral-100mgU-gia-bao-nhieuU–428337
8 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Crizotinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Crizonix-250mgU–457592
9 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Erlocip-150mg-thuoc-CIPLA-dieu-tri-ung-thu-phoi–427087
10 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Erlonat-la-giU-cong-dung-thuoc-Erlotinib-150mgU–457497
11 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Gefitinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Gefitinib-250mgU–457611
12 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Imatinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Glivec-100mg-U–457405
13 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Ketosteril-la-giU-cong-dung-thuoc-Ketosteril-600-mg-U-gia-bao-nhieuU–435942
14 http://sinhvienythaibinh.net/forum/user-nhathuoclanphuong–22699
23 http://ykhoataynguyen.com/members/nha-thuc-lan-phuong.1034/
27 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/
28 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/
29 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/
30 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/rilutek-50mg-56-vien-ieu-tri-teo-co.html
31 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/thuoc-ketosteril-phong-tranh-va-ieu-tri.html
32 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/
33 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/
34 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/sabril-500mg-hop-100-vien-thuoc-chong.html
35 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/thuoc-casodex-50mg-ieu-tri-ung-thu-tien.html
36 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/03/
37 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/03/thuoc-dostinex-05mg-ieu-tri-chung-vo.html
38 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/09/
39 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/09/thuoc-keppra-500mg-levetiracetam-dong-kinh-co-giat.html
40 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/10/
41 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/10/thuoc-purinethol-50mg-mercaptopurine-chong-ung-thu.html
42 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/
43 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/04/
44 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/04/thuoc-iressa-250mg-gefitinib-ung-thu-phoi-gia-tot.html
45 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/05/
46 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/05/thuoc-nexavar-200mg-60-vien-sorafenib.html
47 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/07/
48 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/07/megace-160mg-thuoc-megestrol-acetat.html
49 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/
50 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-sorafenat-200mg-natco-gia.html
51 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-ieu.html
52 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-temodal-100mg-temozolomide.html
53 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-ieu-tri.html
54 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/
55 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/gia-thuoc-alkeran-2mg-melphalan-ung-thu-mau.html
56 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/gia-thuoc-vesicare-5mg-solifenacin-succinate.html
57 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-gia-bao-nhieu.html
58 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-thuoc-chong-huuyet-khoi.html
59 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/
60 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/gia-thuoc-tracleer-125mg-bosentan-thuoc.html
61 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-gia-bao.html
62 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-gia-mua-ban.html
63 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/
64 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-tagrisso-80mg-osimertinib-ieu-tri.html
65 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-truvada-thuoc-ngua-hiv-au-tien.html
66 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-xalkori-250mg-crizotinib-ieu-tri.html
67 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-zepatier-la-gi-gia-thuoc-zepatier.html
68 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-zytiga-250mg-gia-thuoc-abiraterone.html
69 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/
70 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/
71 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-aclasta-5mg100ml-gia-bao-nhieu.html
72 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-arimidex-1mg-gia-bao-nhieu-mua.html
73 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-erlocip-la-gi-cong-dung-thuoc.html
74 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-erlonat-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
75 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-glivec-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
76 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-neoral-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
77 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-xeloda-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
78 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/
79 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/thuoc-abirapro-250mg-gia-bao-nhieu-mua.html
80 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/thuoc-femara-25mg-gia-bao-nhieu-mua.html
81 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/
82 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-osicent-80mg-gia-bao-nhieu-mua.html
83 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-pradaxa-110mg-gia-bao-nhieu-mua.html
84 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-zoladex-36mg-gia-bao-nhieu-mua.html
85 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/
86 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/05/
87 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/07/
88 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/
89 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-avastin-100mg4ml-bevacizumab_27.html
90 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-cellcept-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
91 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-dostinex-05mg-thuoc-cabergoline.html
92 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-giotrif-40mg-thuoc-afatinib-ieu.html
93 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-aromasin-25mg-thuoc-exemestane.html
94 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-avastin-gia-bao-nhieu-mua-thuoc.html
95 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-bonviva-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
96 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-crizotinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
97 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-crizotinib-la-gi-cong-dung-thuoc_19.html
98 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-eltrombopag-la-gi-cong-dung-thuoc.html
99 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-erlotinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
100 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-gefitinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
101 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-geftinat-250mg-geftinib-thuoc.html
102 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-genotropin-12mg-thuoc-somatropin.html
103 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-mycophenolate-mofetil-la-gi-cong.html
104 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-nexavar-200mg-gia-bao-nhieu-mua.html
105 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-opdivo-100mg10ml-thuoc-nivolumab.html
106 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-osimertinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
107 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-regorafenib-la-gi-cong-dung-thuoc_13.html
108 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-rilutek-50mg-gia-bao-nhieu-mua.html
109 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-sabril-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
110 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-sorafenat-200mg-thuoc-sorafenib.html
111 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-tagrix-80-mg-gia-bao-nhieu-mua.html
112 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-tarceva-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
113 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-valcyte-450mg-thuoc.html
114 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-vidaza-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
115 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-bang-quang-nhu-nao.html
116 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-buong-trung-nhu-nao.html
117 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-xuong-nhu-nao-thuoc-ieu.html
118 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/nha-thuoc-lan-phuong-giai-phap-nham-muc.html
119 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-femara-25mg-thuoc-letrozole-ieu.html
120 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-ibrutinix-140mg-gia-bao-nhieu-mua.html
121 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-lenvatinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
122 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-ricovir-em-200mg300mg-gia-bao.html
123 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/06/thuoc-glivec-400mg-gia-bao-nhieu-mua_12.html
15 https://raovat49.com/s/thuoc-truvada-dieu-tri-bang-khang-virus-ngan-ngua-hiv-2670070
1 https://webraovat.com/ads/5-thong-tin-quan-trong-ve-thuoc-ngan-ngua-hiv-dau-tien-truvada/
16 https://www.5giay.com/detail.aspx?t=9314270
17 https://www.5giay.com/detail.aspx?t=9358236

 

Nhà Thuốc Lan Phương chỉ bán thuốc Online và giao hàng tận nơi

Địa chỉ 1: 47B đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TpHCM

Địa chỉ 2: 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline 10901771516(WhatsappZaloFacebook,Viber)
Hotline 20933049874(WhatsappZaloFacebook,Viber)

 

 

 

 

 

 

 

Nhà Thuốc Lan Phương bài viết tại Raovat Vnexpress

Nha Thuoc Lan Phuong Raovat vnexpress.jpg
Nha Thuoc Lan Phuong Raovat vnexpress.jpg

Tổng hợp bài viết của Nhà Thuốc Lan Phương https://nhathuoclanphuong.net tại trang raovat vnexpress

Stt Tên thuốc Link
1 Nhà Thuốc Lan Phương https://raovat.vnexpress.net/thanh-vien/nha-thuoc-lan-phuong-108896.html
2 gia thuoc keppra 500mg 50 vien levetiracetam https://raovat.vnexpress.net/khac/linh-tinh/gia-thuoc-keppra-500mg-50-vien-levetiracetam-743860.html
3 gia thuoc aclasta 5mg 100ml dieu tri loang xuong https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-aclasta-5mg-100ml-dieu-tri-loang-xuong-743210.html
4 gia thuoc afatinib xovoltib 40mg ung thu phoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-afatinib-xovoltib-40mg-ung-thu-phoi-755664.html
5 gia thuoc arimidex 1mg 28 vien anastrozole https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-arimidex-1mg-28-vien-anastrozole-717300.html
6 gia thuoc casodex 50mg 28 vien bicalutamide https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-casodex-50mg-28-vien-bicalutamide-716540.html
7 gia thuoc cellcept 500mg mycophenolate mofetil https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-cellcept-500mg-mycophenolate-mofetil-717301.html
8 gia thuoc crizonix 250mg crizotinib dieu tri ung thu phoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-crizonix-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-1795846.html
9 gia thuoc dostinex 0 5mg 8 vien cabergoline https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-dostinex-0-5mg-8-vien-cabergoline-716534.html
10 gia thuoc erlonat 150 mg erlotinib natco https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-natco-757359.html
11 gia thuoc geftinat 250mg geftinib natco https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-geftinat-250mg-geftinib-natco-760311.html
12 gia thuoc genotropin 12mg somatropin 36iu https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-genotropin-12mg-somatropin-36iu-1771794.html
13 gia thuoc glivec 100mg imatinib dieu tri ung thu tphcm hanoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-glivec-100mg-imatinib-dieu-tri-ung-thu-tphcm-hanoi-1780428.html
14 gia thuoc glivec 400mg imatinib benh bach cau man tphcm hanoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-glivec-400mg-imatinib-benh-bach-cau-man-tphcm-hanoi-1780427.html
15 gia thuoc iressa 250mg gefitinib tphcm https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-iressa-250mg-gefitinib-tphcm-707964.html
16 gia thuoc jakavi 20mg ruxolitinib benh roi loan tuy xuong https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-benh-roi-loan-tuy-xuong-1787230.html
17 gia thuoc ketosteril 100 vien benh than https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-ketosteril-100-vien-benh-than-743212.html
18 gia thuoc keytruda pembrolizumab ung thu https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-keytruda-pembrolizumab-ung-thu-755688.html
19 gia thuoc leunase 10 000 ku l asparaginase benh bach cau cap https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-leunase-10-000-ku-l-asparaginase-benh-bach-cau-cap-1780342.html
20 gia thuoc megace 160mg megestrol acetat tphcm https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-megace-160mg-megestrol-acetat-tphcm-747102.html
21 gia thuoc nexavar 200mg sorafenib bao nhieu mua ban thuoc nexavar https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-nexavar-200mg-sorafenib-bao-nhieu-mua-ban-thuoc-nexavar-1771788.html
22 gia thuoc osicent 80mg osimertinib dieu tri ung thu phoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-1780462.html
23 gia thuoc osicent 80mg osimertinib dieu tri ung thu phoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-1786893.html
24 gia thuoc pradaxa 110mg dabigatran etexilate tphcm https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-pradaxa-110mg-dabigatran-etexilate-tphcm-743853.html
25 gia thuoc purinethol 50mg mercaptopurine 6mp https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-purinethol-50mg-mercaptopurine-6mp-707978.html
26 gia thuoc sandimmun neoral 100mg ciclosporin https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-sandimmun-neoral-100mg-ciclosporin-747105.html
27 gia thuoc sorafenat 200mg sorafenib natco https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-sorafenat-200mg-sorafenib-natco-760954.html
28 gia thuoc stivarga 40mg regorafenib tri ung thu dai truc trang https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-tri-ung-thu-dai-truc-trang-1786879.html
29 gia thuoc tagrix 80mg osimertinib dieu tri ung thu phoi tphcm hanoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-tphcm-hanoi-1771767.html
30 gia thuoc tarceva 150mg 30 vien erlotinib tphcm https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-tarceva-150mg-30-vien-erlotinib-tphcm-707944.html
31 gia thuoc temodal 100mg temozolomide https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-temodal-100mg-temozolomide-759096.html
32 gia thuoc valcyte 450mg valganciclovir viem vong mac tphcm hanoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-viem-vong-mac-tphcm-hanoi-1773022.html
33 gia thuoc xarelto 20mg rivaroxaban tphcm ha noi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-tphcm-ha-noi-1766876.html
34 gia thuoc xeloda 500mg 120 vien capecitabine https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-xeloda-500mg-120-vien-capecitabine-704869.html
35 gia thuoc zytiga 250mg abiraterone ung thu tien liet tuyen https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/gia-thuoc-zytiga-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-1794527.html
36 thuoc afinitor 10mg thuoc everolimus ung thu vu https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-afinitor-10mg-thuoc-everolimus-ung-thu-vu-1790755.html
37 thuoc alkeran 2mg thuoc melphalan ung thu mau gia bao nhieu https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-alkeran-2mg-thuoc-melphalan-ung-thu-mau-gia-bao-nhieu-1790756.html
38 thuoc aromasin 25mg exemestane dieu tri ung thu vu gia bao nhieu mua https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-aromasin-25mg-exemestane-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-bao-nhieu-mua-1780033.html
39 thuoc bonviva 150mg ibandronic dieu tri loang xuong sau man kinh gia https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-bonviva-150mg-ibandronic-dieu-tri-loang-xuong-sau-man-kinh-gia-1793541.html
40 thuoc erlocip 150 mg erlotinib dieu tri ung thu phoi gia bao nhieu https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-erlocip-150-mg-erlotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-bao-nhieu-1772874.html
41 thuoc regorafenib 40mg resihance gia thuoc regorafeninb https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-regorafenib-40mg-resihance-gia-thuoc-regorafeninb-773717.html
42 thuoc revolade 25mg eltrombopag dieu tri giam tieu cau https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-revolade-25mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-1796003.html
43 thuoc revolade 50mg eltrombopag dieu tri giam tieu cau gia bao nhieu https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-revolade-50mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-bao-nhieu–1796007.html
44 thuoc rilutek 50mg riluzole teo co neuron than kinh van dong als https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-rilutek-50mg-riluzole-teo-co-neuron-than-kinh-van-dong-als-1789902.html
45 thuoc tracleer 125mg bosentan dieu tri tang huyet ap dong mach phoi https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-tracleer-125mg-bosentan-dieu-tri-tang-huyet-ap-dong-mach-phoi-1789903.html
46 thuoc tracleer 125mg thuoc bosentan gia bao nhieu mua o dau https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-tracleer-125mg-thuoc-bosentan-gia-bao-nhieu-mua-o-dau-1794529.html
47 thuoc truvada chong phoi nhiem hiv emtricitabine 200mg tenofovir 245mg https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-truvada-chong-phoi-nhiem-hiv-emtricitabine-200mg-tenofovir-245mg-1775361.html
48 thuoc vfend 200 mg voriconazole dieu tri nhiem trung do nam gia vfend https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-vfend-200-mg-voriconazole-dieu-tri-nhiem-trung-do-nam-gia-vfend-1780035.html
49 thuoc xeltabine 500mg capecitabine dieu tri ung thu dai truc trang https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-xeltabine-500mg-capecitabine-dieu-tri-ung-thu-dai-truc-trang-1782372.html
50 thuoc zepatier 50mg 100mg dieu tri viem gan c gia thuoc zepatier https://raovat.vnexpress.net/tp-ho-chi-minh-quan-10/khac-linh-tinh/thuoc-zepatier-50mg-100mg-dieu-tri-viem-gan-c-gia-thuoc-zepatier-1795064.html

Nhà Thuốc Lan Phương chỉ bán thuốc Online và giao hàng tận nơi

Địa chỉ 1: 47B đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TpHCM

Địa chỉ 2: 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline 10901771516(WhatsappZaloFacebook,Viber)
Hotline 20933049874(WhatsappZaloFacebook,Viber)

 

 

Tổng hợp chủ đề thuốc điều trị ung thư tại diễn đàn NTLP.info

Dien Dan Nha Thuoc Lan Phuong Forum
Dien Dan Nha Thuoc Lan Phuong Forum

Tổng hợp chủ đề thuốc điều trị ung thư tại diễn đàn NTLP.info

Thuốc điều trị ung thư gan, thận

 1. Thuốc Nexavar 200mg Sorafenib Điều Trị Ung Thư Gan Thận
 2. Thuốc Sorafenat 200mg NATCO giá thuốc Sorafenib Tablets IP
 3. Thuốc Lenvima 10mg Lenvatinib điều trị ung thư tuyến giáp, thận, gan.
 4. Thuốc Sutent 12.5mg Sunitinib điều trị ung thư ruột, tuyến tụy hoặc thận
 5. Thuốc Votrient 400mg Pazopanib điều trị ung thư thận
 6. Thuốc Zepatier 50mg/100mg điều trị Viêm Gan C
 7. Thuốc Lenvaxen 4mg & 10mg Lenvatinib điều trị một số bệnh ung thư
 8. Thuốc Opdivo 40mg/4ml Nivolumab điều trị miễn dịch ung thư trúng đích

Thuốc điều trị ung thư phổi, bệnh về phổi

 1. Thuốc Tarceva 150mg Erlotinib điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối
 2. Thuốc Tagrix 80mg Osimertinib điều trị ung thư phổi
 3. Thuốc Giotrif 40mg Afatinib điều trị ung thư phổi
 4. Thuốc Tagrisso 80mg Osimertinib điều trị ung thư phổi
 5. Thuốc Xalkori 250mg Crizotinib điều trị ung thư phổi
 6. Thuốc Iressa 250mg Gefitinib điều trị ung thư phổi
 7. Thuốc Opdivo 100mg/10ml Nivolumab điều trị miễn dịch ung thư
 8. Thuốc Crizonix 250mg Crizotinib điều trị ung thư phổi
 9. Thuốc Alecnib 150mg Alectinib điều trị ung thư phổi
 10. Thuốc Afanix 40mg Afatinib điều trị ung thư phổi
 11. Thuốc Erlonat 150mg Erlotinib điều trị ung thư phổi
 12. Thuốc Alecensa 150mg Alectinib điều trị ung thư phổi
 13. Thuốc Geftinat 250mg Gefitinib điều trị ung thư phổi NATCO
 14. Thuốc Esbriet 267mg pirfenidone điều trị bệnh xơ hóa phổi?
 15. Thuốc Erlocip 150 mg CIPLA điều trị ung thư phổi
 16. Thuốc Tecentriq 1200mg/20ml Atezolizumab điều trị ung thư di căn
 17. Thuốc Osimert 80mg osimertinib điều trị ung thư phổi
 18. Thuốc Osicent 80mg Osimertinib điều trị ung thư phổi
 19. Thuốc Keytruda 100mg/4ml Pembrolizumab liệu pháp miễn dịch điều trị ưng thư di căn
 20. Thuốc Spiriva 18mcg điều trị tắc nghẽn phổi mãn tính
 21. Thuốc Zykadia 150mg Ceritinib điều trị ung thư phổi? Giá thuốc Zykadia
 22. Thuốc Xovoltib 40mg Afatinib điều trị ung thư phổi
 23. Thuốc Tracleer 125mg Bosentan thuốc điều trị tăng huyết áp động mạch phổi
 24. Thuốc Vfend 200 mg Voriconazole điều trị nhiễm trùng do nấm

Thuốc điều trị ung thư dạ dày, đại trực tràng

 1. Thuốc Stivarga 40mg regorafenib trị ung thư đại trực tràng
 2. Thuốc Xeltabine 500 mg Kapesitabin điều trị ung thư đại trực tràng
 3. Thuốc Xeloda 500mg Capecitabine thuốc điều trị ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư dạ dày
 4. Thuốc regorafenib 40mg resihance Giá thuốc Regorafenib
 5. Thuốc Regonix 40mg Regorafenib điều trị ung thư đại trực tràng, gan
 6. Thuốc Erbitux 100mg/20ml cetuximab điều trị bệnh ung thư đầu, cổ, đại trực tràng
 7. Thuốc Cyramza 10mg/ml Ramucirumab điều trị một số loại ung thư di căn

Thuốc điều trị ung thư Vú

 1. Thuốc Femara 2.5mg Letrozole điều trị ung thư vú
 2. Thuốc Aromasin 25mg Exemestane điều trị ung thư vú
 3. Thuốc Arimidex 1mg Anastrozole hỗ trợ điều trị ung thư vú
 4. Thuốc Tykerb 250mg lapatinib điều trị ung thư vú
 5. Thuốc Kadcyla 100mg Trastuzumab điều trị ung thư vú
 6. Thuốc Ibrance điều trị ung thư vú di căn? Giá thuốc Ibrance
 7. Thuốc Herceptin 150mg Trastuzumab ung thư vú, dạ dày
 8. Thuốc Navelbine 30mg Vinorelbine điều trị một số loại ung thư
 9. Thuốc Avastin 100mg/4ml Bevacizumab dịch tiêm điều trị ung thư
 10. Thuốc Afinitor 10mg everolimus điều trị ung thư vú

Thuốc điều trị ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung

 1. Thuốc Lynparza 50mg Olaparib điều trị ung thư buồng trứng
 2. Thuốc Lynib 100mg Olaparib điều trị ung thư buồng trứng
 3. Thuốc Megace 160mg Megestrol acetat Chống Ung Thư, Ăn Ngon
 4. Thuốc Niranib 100mg Niraparib điều trị ung thư buồng trứng – Giá Niranib
 5. Thuốc Olanib 50mg Olaparib điều trị ung thư buồng trứng

Thuốc điều trị ung thư Tiền liệt tuyến

 1. Thuốc Xtandi 40mg Enzalutamide ung thư tuyến tiền liệt
 2. Thuốc Zytiga 250mg Abiraterone ung thư tiền liệt tuyến
 3. Thuốc Casodex 50mg Bicalutamide điều trị ung thư tiền liệt tuyến
 4. Thuốc Avodart 0.5mg 30 viên Dutasteride điều trị phì đại tuyến tiền liệt
 5. Thuốc Avastin 400mg/16ml Bevacizumab điều trị ung thư – Giá Thuốc Avastin
 6. Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone điều trị ung thư tiền liệt tuyến Glenmark
 7. Thuốc Zoladex 3.6mg Goserelin điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc điều trị ung thư bàng quang

 1. Thuốc Tarceva 150mg Erlotinib điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối
 2. Thuốc Nexavar 200mg Sorafenib Điều Trị Ung Thư Gan Thận

Thuốc điều trị ung thư Da

 1. Thuốc Tafinlar 75mg Dabrafenib điều trị ung thư da
 2. Thuốc Mekinist 2mg Trametinib điều trị ung thư da

Thuốc điều trị ung thư máu, bạch cầu, u tủy

 1. Thuốc Ponaxen 15mg 45mg Ponatinib điều trị ung thư bạch cầu
 2. Thuốc Revolade 25mg Eltrombopag điều trị giảm tiểu cầu
 3. Thuốc Revolade 50mg Eltrombopag điều trị giảm tiểu cầu giá bao nhiêu? mua ở đâu?
 4. Thuốc PuriNethol 50mg 25 viên Mercaptoprin 6MP
 5. Thuốc Lucipona 15mg Ponatinib điều trị bệnh bạch cầu
 6. Thuốc Leukeran 2mg Chlorambucil điều trị ung thư máu
 7. Thuốc Jakavi 15mg Ruxolitinib bệnh rối loạn tủy xương
 8. Thuốc Jakavi 20mg Ruxolitinib bệnh rối loạn tủy xương – Giá Thuốc Jakavi
 9. Thuốc Iclusig 15mg Ponatinib điều trị ung thư bạch cầu
 10. Thuốc Ibrutinix 140mg Ibrutinib điều trị ung thư hạch
 11. Thuốc Glivec 400mg imatinib bệnh bạch cầu mạn
 12. Thuốc Zometa 4mg/5ml Axit Zoledronic ung thư tủy xương
 13. Thuốc Xgeva 120mg Denosumab ung thư lan ra xương, tăng canxi máu
 14. Thuốc Vidaza 100mg Azacitidine điều trị ung thư tủy xương, suy tủy, bạch cầu mạn tính
 15. Thuốc Tasigna 200mg Nilotinib điều trị ung thư máu nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính
 16. Thuốc Glivec 100mg Imatinib điều trị ung thư bạch cầu.
 17. Thuốc Alkeran 2mg Melphalan ung thư máu
 18. Thuốc Adcetris 50mg Brentuximab điều trị ung thư hạch Hodgkin

Thuốc điều trị ung thư Não

 1. Thuốc Temodal 100mg Temozolomide điều trị ung thư não
 2. Thuốc Gleostine 40mg điều trị các khối u não

Thuốc điều trị ung thư tuyến tụy

Các loại thuốc đặc trị khác

 1. Thuốc Sabril 500mg Vigabatrin 100 viên thuốc Chống Động Kinh
 2. Thuốc Rilutek 50mg Riluzole điều trị teo cơ neron thần kinh vận động, teo cơ ALS một bên
 3. Thuốc Ketosteril 600mg Methionine trong bệnh thận mạn
 4. Thuốc Dostinex 0.5mg Cabergoline điều trị chứng vô sinh ở phụ nữ có Prolactin cao hoặc do u bướu tuyến yên.
 5. Thuốc Neoral 100mg Ciclosporin ức chế miễn dịch, ngừa thải ghép, vảy nến
 6. Thuốc Genotropin 12mg (Somatropin 36IU) hormone tăng trưởng
 7. Thuốc Aclasta 5mg/100ml acid Zoledronic điều trị loãng xương
 8. Thuốc Pradaxa 110mg Dabigatran etexilate chống huyết khối
 9. Thuốc Neoral 25mg Ciclosporin ức chế miễn dịch
 10. Thuốc Actonel 35mg Risedronate điều trị loãng xương
 11. Thuốc Bonviva 150mg ibandronic điều trị loãng xương sau mãn kinh
 12. Thuốc CellCept 250mg Mycophenolate mofetil chống thải ghép
 13. Thuốc CellCept 500mg 50 viên Mycophenolate mofetil thuốc thải ghép
 14. Thuốc Eliquis 5mg Apixaban giúp phòng chống đột quỵ
 15. Thuốc Keppra 500mg Levetiracetam điều trị động kinh
 16. Thuốc Norditropin 10mg Somatropin hormone tăng trưởng
 17. Thuốc Soriatane 25mg Acitretin điều trị bệnh vẫy nến
 18. Thuốc Ryzodeg 100u/ml điều trị bệnh bệnh tiểu đường? Giá thuốc Ryzodeg
 19. Thuốc Ricovir-Em chống phơi nhiễm HIV Tenofovir 300mg và Emtricitabine 200mg
 20. Thuốc Remicade 100mg Infliximab điều trị viêm khớp, vẩy nến, viêm loét đại tràng
 21. Thuốc Prograf 1mg Tacrolimus phòng ngừa đào thải ghép thận, gan
 22. Thuốc Noxafil 100mg điều trị phòng chống nhiễm trùng? Giá thuốc Noxafil
 23. Thuốc Norditropin 15mg Somatropin hormone tăng trưởng – Giá Norditropin
 24. Thuốc Xarelto 20mg Rivaroxaban – Giá thuốc Xarelto 20mg
 25. Thuốc Xarelto 15mg Rivaroxaban – Giá thuốc Xarelto 15mg
 26. Thuốc Viread 300mg Tenofovir thuốc chống một số vi-rút – Giá Viread
 27. Thuốc Vesicare 5mg Solifenacin succinate Triệu chứng đường tiểu không tự chủ bị hội chứng bàng quang hoạt động
 28. Thuốc Valcyte 450mg Valganciclovir Viêm võng mạc, khuẩn CMV
 29. Thuốc Truvada chống phơi nhiễm ngừa HIV emtricitabine 200mg và tenofovir 245mg

Thuốc và thực phẩm hỗ trợ sức khỏe

 1. Fukujyusen phòng chống và điều trị ung thư Nhật Bản
 2. Fucoidan nhật là gì? Công dụng của fucoidan

Nhà Thuốc Lan Phương chia sẻ kiến thức thuốc điều trị ung thư

Nguồn tham khảo uy tín tại Nhà Thuốc Lan Phương https://nhathuoclanphuong.net/

 

Ung Thư Vòm Họng

ung thu vom hong (1)
ung thu vom hong (1)

Cancer chia sẻ kiến thức về căn bệnh ung thư vòm họng giúp bạn hiểu thêm và nhận biết về ung thư vòm họng, cách chẩn đoán và điều trị ung thư vòm họng.

Cổ họng (hầu họng)

Cổ họng hình thành lối vào hệ thống tiêu hóa và hô hấp. Đó là một phần nhỏ, nhưng phức tạp của cơ thể kết nối mũi và miệng với thực quản dẫn đến dạ dày và khí quản kết nối với phổi. Cổ họng cho phép chúng ta nuốt, thở và nói. Có ba phần chính của cổ họng bao gồm:

 • Vòm họng: kết nối phía sau mũi với phía sau của miệng
 • Hầu họng: nằm ở phía sau của miệng và chứa vòm miệng mềm, gốc lưỡi và thành sau của cổ họng (thành họng sau)
 • Thôi miên: nối giữa vòm họng và vòm họng với đầu ống dẫn thức ăn (thực quản) và khí quản qua hộp thoại (thanh quản)
ung thu vom hong
ung thu vom hong

Ung thư vòm họng là gì?

Ung thư vòm họng thường đề cập đến ung thư bắt đầu ở hầu họng, thanh quản hoặc amidan. Nhưng cũng có thể đề cập đến ung thư bắt đầu trong thực quản hoặc tuyến giáp.

Một số bệnh ung thư bắt đầu ở vùng cổ họng, cũng như lưỡi, tuyến nước bọt, xoang, mũi hoặc tai, được phân loại là ung thư đầu và cổ.

Thông thường ung thư vòm họng được gọi là ung thư biểu mô tế bào vảy vì chúng bắt đầu trong các tế bào phẳng, vảy dọc theo bề mặt ẩm của cổ họng. Hai loại ung thư chính thường được gọi là ung thư vòm họng và ung thư thanh quản.

Các loại ung thư vòm họng

Mặc dù tất cả các bệnh ung thư vòm họng liên quan đến sự phát triển và tăng trưởng của các tế bào bất thường, bác sĩ của bạn phải xác định loại cụ thể của bạn để xác định kế hoạch điều trị hiệu quả nhất.

Hai loại ung thư vòm họng chính là:

 • Ung thư biểu mô tế bào vảy: Loại ung thư vòm họng này ảnh hưởng đến các tế bào phẳng lót cổ họng. Đây là bệnh ung thư vòm họng phổ biến nhất.
 • Ung thư biểu mô tuyến: Loại ung thư vòm họng này ảnh hưởng đến các tế bào tuyến và rất hiếm.

Các loại ung thư vòm họng phụ được phân loại theo nơi chúng phát triển:

Ung thư vòm họng

Ung thư này phát triển trong hầu họng, đó là ống rỗng chạy từ sau mũi đến đỉnh khí quản của bạn. Ung thư vòm họng phát triển ở cổ và cổ họng bao gồm:

 • Ung thư vòm họng hình thành ở phần trên của cổ họng phía sau mũi.
 • Ung thư khan hình thành ở phần giữa của cổ họng phía sau miệng và đôi khi ở amidan.
 • Ung thư thôi miên hình thành ở phần dưới của cổ họng ngay phía trên thanh quản hoặc hộp giọng nói.

Ung thư thanh quản

Ung thư này hình thành trong thanh quản là hộp giọng nói của bạn.

 • Ung thư glottic xảy ra trong dây thanh âm.
 • Ung thư Supraglottic hình thành ở phần trên của hộp thoại và bao gồm các bệnh ung thư ảnh hưởng đến vùng thượng vị ngăn chặn thức ăn xâm nhập vào khí quản.
 • Ung thư biểu mô phát triển ở phần dưới của hộp giọng nói bên dưới dây thanh âm.

Nguyên nhân ung thư vòm họng

Nguyên nhân cụ thể của ung thư vòm họng chưa được biết đến. Một số yếu tố nguy cơ gây ung thư vòm họng bao gồm:

 • Hút thuốc
 • Tiêu thụ rượu quá mức
 • Tuổi tác: người trên 65 tuổi
 • Giới tính: nam giới có nguy cơ mắc bệnh gấp đôi nữ giới
 • Nhiễm trùng papillomavirus ở người (HPV)
 • Virus Epstein-Barr (EBV): Loại virus phổ biến này được truyền qua nước bọt
 • Các hội chứng di truyền: bao gồm thiếu máu Fanconi và Dyskeratosis congenita
 • Một chế độ ăn thiếu rau quả
 • Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD)
 • Phơi nhiễm hóa chất nơi làm việc
 • Tiền sử gia đình bị ung thư.

Triệu chứng ung thư vòm họng

Dấu hiệu ung thư vòm họng có thể khó xác định trong giai đoạn đầu của bệnh. Nhiều triệu chứng liên quan đến ung thư vòm họng cũng giống như các triệu chứng có thể đi kèm với cảm lạnh hoặc đau họng.

Các triệu chứng ung thư vòm họng có thể bao gồm:

 • đau họng
 • khó thở
 • đau họng hoặc ho dai dẳng
 • ho ra máu
 • thay đổi giọng nói như khàn giọng
 • khó nuốt
 • cảm thấy có gì đó bị mắc kẹt trong cổ họng
 • cục u ở cổ hoặc cổ họng
 • giảm cân đột ngột không giải thích được.

Một số triệu chứng của ung thư vòm họng là cụ thể cho các khu vực nhất định của cơ thể như thay đổi giọng nói có thể là một dấu hiệu của ung thư thanh quản, nhưng chúng hiếm khi chỉ ra ung thư vòm họng.

Chẩn đoán ung thư vòm họng

Chẩn đoán ung thư vòm họng thường bao gồm các thủ tục sử dụng một số loại phạm vi để kiểm tra các bộ phận của miệng, mũi, cổ và hệ thống tiêu hóa trên. Các thủ tục này bao gồm:

 • Nội soi: Đây là một xét nghiệm chẩn đoán được sử dụng để kiểm tra hệ thống tiêu hóa trên bao gồm thanh quản, thực quản, dạ dày và phần đầu tiên của ruột non.
 • Nội soi thanh quản: Đối với thủ thuật này bác sĩ có thể xịt mũi hoặc sau cổ họng bằng thuốc gây tê để tránh đau. Vì ung thư vòm họng gần với các khu vực khác của đầu và cổ bác sĩ cũng có thể kiểm tra miệng, mũi và cổ của bạn.
 • Nội soi hầu họng: Giống như nội soi thanh quản, bác sĩ cũng sẽ kiểm tra miệng, lưỡi, thanh quản và cổ xem có dấu hiệu bất thường nào không.

Các thủ tục chẩn đoán khác bao gồm:

 • Sinh thiết: để lấy một mẫu tế bào hoặc một mảnh của khối u để kiểm tra dưới kính hiển vi.
 • Các xét nghiệm hình ảnh: bao gồm CT scan và MRI.

Giai đoạn ung thư vòm họng

Xác định giai đoạn ung thư vòm họng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá các lựa chọn điều trị.

 • Giai đoạn 0: Khối u chỉ nằm trên lớp tế bào trên cùng của phần bị ảnh hưởng của cổ họng.
 • Giai đoạn I: Khối u nhỏ hơn 2 cm và giới hạn ở phần cổ họng nơi nó bắt đầu.
 • Giai đoạn II: Khối u nằm trong khoảng từ 2 – 4 cm hoặc có thể đã phát triển thành một khu vực gần đó.
 • Giai đoạn III: Khối u lớn hơn 4 cm hoặc đã phát triển thành các cấu trúc khác trong cổ họng hoặc đã lan đến một hạch bạch huyết.
 • Giai đoạn IV: Khối u đã lan đến các hạch bạch huyết hoặc các cơ quan ở xa như phổi.
ung thu vom hong
ung thu vom hong

Điều trị ung thư vòm họng

Phẫu thuật là phương pháp điều trị đầu tiên cho bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu.

Trong khi phẫu thuật có thể được kết hợp với xạ trị, hóa trị hoặc các phương pháp điều trị khác trong việc giải quyết bệnh tiến triển hoặc tái phát.

Phẫu thuật

 • Tùy thuộc vào kích thước của khối u bạn có thể được đề nghị phẫu thuật để loại bỏ nó.
 • Loại phẫu thuật cũng sẽ phụ thuộc vào vị trí của ung thư và có thể liên quan đến việc loại bỏ một phần hầu họng hoặc cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ thanh quản, tuyến giáp hoặc lưỡi.

Xạ trị

 • Giống như phẫu thuật, xạ trị có thể là phương pháp điều trị đầu tiên cho bệnh ở giai đoạn đầu hoặc có thể được sử dụng với hóa trị sau phẫu thuật để điều trị ung thư giai đoạn tiến triển.
 • Liệu pháp xạ trị cũng có thể được sử dụng để điều trị ung thư vòm họng tái phát.

Hóa trị

 • Hóa trị có thể được sử dụng sau phẫu thuật ung thư vòm họng để tiêu diệt các tế bào khối u còn lại.
 • Phương pháp điều trị cũng có thể được sử dụng như phương pháp điều trị đầu tay đơn độc hoặc kết hợp với xạ trị, đối với bệnh nhân ung thư vòm họng đã tiến triển.

Liệu pháp nhắm mục tiêu

 • Thuốc điều trị nhắm mục tiêu được phê duyệt để điều trị ung thư vòm họng thường nhắm mục tiêu protein thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) giúp các tế bào ung thư phát triển và phân chia.
 • Do ung thư thanh quản và vòm họng có nhiều protein EGFR hơn các loại ung thư khác nên các loại thuốc nhắm vào protein có thể được sử dụng kết hợp với xạ trị để điều trị một số bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu.
 • Thuốc điều trị nhắm mục tiêu cũng có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với hóa trị liệu để điều trị một số bệnh ung thư vòm họng tiến triển hoặc tái phát.

Liệu pháp miễn dịch

 • Các loại thuốc điều trị miễn dịch được thiết kế để giúp hệ thống miễn dịch của cơ thể xác định và tiêu diệt các tế bào khối u có thể được khuyến nghị khi ung thư vòm họng không đáp ứng với các phương pháp điều trị đầu tay như phẫu thuật và hóa trị.
 • Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt các loại thuốc ức chế Checkpoint để điều trị ung thư biểu mô tế bào vảy ở đầu và cổ không đáp ứng với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn.

Triển vọng ung thư vòm họng

Nếu được chẩn đoán sớm ung thư vòm họng có tỷ lệ sống sót cao.

Ung thư vòm họng có thể không thể chữa khỏi một khi các tế bào ác tính lan sang các bộ phận của cơ thể ngoài cổ và đầu. Tuy nhiên những người được chẩn đoán có thể tiếp tục điều trị để kéo dài cuộc sống của họ và làm chậm sự tiến triển của bệnh.

Nguồn: ntlp.info

Ung Thư Cổ Tử Cung

ung thu co tu cung
ung thu co tu cung

Cancer chia sẻ kiến thức về căn bệnh ung thư cổ tử cung giúp bạn hiểu thêm và nhận biết về ung thư cổ tử cung, cách chẩn đoán và điều trị ung thư cổ tử cung.

Cổ tử cung

Cổ tử cung là một phần của hệ thống sinh sản nữ cũng bao gồm: ống dẫn trứng, tử cung, buồng trứng, âm đạo và âm hộ.

Cổ tử cung kết nối tử cung với âm đạo, nó có một bề mặt bên ngoài mở vào âm đạo và một bề mặt bên trong phải đối mặt với tử cung.

Các chức năng của cổ tử cung bao gồm:

 • sản xuất độ ẩm để bôi trơn âm đạo, giữ cho âm đạo khỏe mạnh
 • sản xuất chất nhầy giúp tinh trùng di chuyển lên ống dẫn trứng để thụ tinh cho trứng được phóng ra khỏi buồng trứng
 • đỡ em bé đang phát triển trong tử cung khi mang thai
 • mở rộng để cho phép em bé được sinh ra qua âm đạo.

Cổ tử cung được bao phủ bởi hai loại tế bào:

 • Các tế bào vảy: các tế bào phẳng, mỏng bao phủ bề mặt bên ngoài của một phần của cổ tử cung mở vào âm đạo (ectocervix). Ung thư tế bào vảy được gọi là ung thư biểu mô tế bào vảy.
 • Các tế bào tuyến: các tế bào hình cột bao phủ bề mặt bên trong của cổ tử cung. Ung thư của các tế bào tuyến được gọi là ung thư biểu mô tuyến .

Vùng mà các tế bào vảy và tế bào tuyến gặp nhau được gọi là vùng biến đổi, đây là nơi hầu hết các bệnh ung thư cổ tử cung bắt đầu.

Ung thư cổ tử cung là gì?

Ung thư cổ tử cung là sự phát triển của các tế bào bất thường trong niêm mạc cổ tử cung.

Ung thư thường bắt đầu ở khu vực cổ tử cung gọi là vùng biến đổi, nhưng nó có thể lan sang các mô xung quanh cổ tử cung như âm đạo hoặc đến các bộ phận khác của cơ thể như phổi hoặc gan.

ung thu co tu cung
ung thu co tu cung

Thay đổi tế bào cổ tử cung

Đôi khi các tế bào vảy và tế bào tuyến trong cổ tử cung bắt đầu thay đổi và không còn xuất hiện bình thường khi chúng được kiểm tra dưới kính hiển vi.

Những thay đổi tế bào sớm có thể là tiền ung thư, điều này có nghĩa là có một vùng mô bất thường không phải là ung thư nhưng có thể dẫn đến ung thư.

Sự thay đổi tế bào cổ tử cung thường được gây ra bởi một số loại papillomavirus ở người (HPV).

Có hai loại thay đổi tế bào cổ tử cung chính:

Tế bào vảy bất thường

Chúng được gọi là tổn thương nội mô vảy (SIL) và chúng có thể được phân loại là cấp thấp (LSIL) hoặc cao cấp (HSIL).

SIL từng được gọi là viêm lộ tuyến cổ tử cung (CIN) và được phân loại theo mức độ sâu của các tế bào bất thường trong bề mặt của cổ tử cung.

 • LSIL: được phân loại là CIN 1, thường biến mất mà không cần điều trị.
 • HSIL: được phân loại là CIN 2 hoặc CIN 3 là tiền ung thư. Mặc dù chúng thường không gây ra các triệu chứng, những bất thường cấp độ cao có khả năng phát triển thành ung thư cổ tử cung sớm trong khoảng 10 – 15 năm nếu chúng không được phát hiện và điều trị.

Một số phụ nữ có thay đổi tiền ung thư cổ tử cung sẽ phát triển ung thư cổ tử cung.

Các tế bào tuyến bất thường

Những bất thường này luôn đòi hỏi phải thử nghiệm thêm vì những thay đổi của tế bào tuyến có thể khó diễn giải hơn những thay đổi của tế bào vảy. Adenocarcinoma đề cập đến các tế bào tuyến là ung thư.

Những thay đổi tế bào cổ tử cung này có thể được tìm thấy trong một xét nghiệm sàng lọc thông thường. Đối với hầu hết phụ nữ những thay đổi tế bào cổ tử cung nhẹ sẽ tự biến mất mà không cần điều trị. Thay đổi tế bào từ trung bình đến nặng có thể được điều trị trước khi chúng phát triển thành ung thư cổ tử cung. Bác sĩ sẽ đề xuất một trong các tùy chọn sau tùy thuộc vào mức độ thay đổi:

 • một thử nghiệm tiếp theo trong 6 – 12 tháng để theo dõi các tế bào
 • soi cổ tử cung để có cái nhìn phóng đại vào cổ tử cung bằng một dụng cụ gọi là soi cổ tử cung
 • sinh thiết lấy từ cổ tử cung tại thời điểm soi cổ tử cung.

Các loại ung thư cổ tử cung

Có hai loại ung thư cổ tử cung chính được đặt tên theo các tế bào mà chúng bắt đầu:

 • Ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC): loại phổ biến nhất, chiếm khoảng 7 trong số 10 (70%) trường hợp.
 • Adenocarcinoma: một loại ít phổ biến hơn (khoảng 25% trường hợp) bắt đầu trong các tế bào tuyến của cổ tử cung. Adenocarcinoma khó chẩn đoán hơn vì nó xuất hiện cao hơn ở cổ tử cung và các tế bào tuyến bất thường khó nhận biết hơn.

Một số ít ung thư cổ tử cung có cả tế bào vảy và tế bào tuyến, những ung thư này được gọi là ung thư biểu mô tuyến hoặc ung thư biểu mô hỗn hợp.

Các loại ung thư hiếm gặp hơn có thể bắt đầu trong cổ tử cung bao gồm ung thư biểu mô tế bào nhỏsarcoma cổ tử cung.

Nguyên nhân ung thư cổ tử cung

Hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung là do nhiễm trùng có tên là papillomavirus ở người (HPV). Ngoài ra còn có các yếu tố rủi ro được biết đến.

Nhiễm vi-rút HPV (papillomavirus ở người)

Papillomavirus ở người là tên của một nhóm virus. HPV là một bệnh nhiễm trùng phổ biến ảnh hưởng đến bề mặt của các khu vực khác nhau của cơ thể, chẳng hạn như cổ tử cung, âm đạo và da.

 • Có hơn 100 loại HPV khác nhau bao gồm hơn 40 loại HPV sinh dục. Một số loại HPV khác gây ra mụn cóc phổ biến ở tay và chân.
 • HPV sinh dục thường lây lan qua da trong quá trình quan hệ tình dục. Khoảng bốn trong số năm người sẽ bị nhiễm vi rút HPV sinh dục tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ.
 • Khoảng 15 loại HPV sinh dục gây ung thư cổ tử cung. Các xét nghiệm sàng lọc được sử dụng để phát hiện các loại vi-rút HPV hoặc các thay đổi tế bào tiền ung thư do vi-rút gây ra.

Hầu hết mọi người sẽ không biết rằng họ bị nhiễm vi-rút vì nó thường vô hại và không gây ra các triệu chứng. Ở hầu hết phụ nữ virus được hệ thống miễn dịch loại bỏ nhanh chóng và không cần điều trị.

Hút thuốc và hút thuốc thụ động

 • Hóa chất trong thuốc lá có thể làm hỏng các tế bào của cổ tử cung, khiến ung thư có nhiều khả năng phát triển ở phụ nữ bị nhiễm virut HPV.

Hệ thống miễn dịch yếu

 • Hệ thống miễn dịch giúp loại bỏ cơ thể của HPV, phụ nữ có hệ miễn dịch yếu có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung.
 • Điều này bao gồm những phụ nữ bị virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV) và những phụ nữ dùng thuốc làm giảm khả năng miễn dịch của họ.

Sử dụng thuốc tránh thai lâu dài

 • Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phụ nữ dùng thuốc từ năm năm trở lên có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn, lý do cho điều này là không rõ ràng.
 • Tuy nhiên, nguy cơ là nhỏ và thuốc cũng có thể giúp bảo vệ chống lại các loại ung thư khác, chẳng hạn như ung thư tử cung và buồng trứng.

Tiếp xúc với diethylstilbestrol (DES)

 • Đây là một dạng tổng hợp (nhân tạo) của nội tiết tố nữ estrogen. DES được quy định cho phụ nữ mang thai từ những năm 1940 đến đầu những năm 1970 để ngăn ngừa sẩy thai.
 • Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng con gái của những phụ nữ dùng DES có nguy cơ phát triển một loại ung thư tuyến cổ tử cung hiếm gặp.

Triệu chứng ung thư cổ tử cung

Ở giai đoạn đầu, ung thư cổ tử cung thường không có triệu chứng. Cách duy nhất để biết nếu có các tế bào bất thường phát triển thành ung thư trong cổ tử cung là xét nghiệm sàng lọc cổ tử cung.

Triệu chứng chúng nếu có thường bao gồm:

 • chảy máu âm đạo giữa các thời kỳ sau khi mãn kinh hoặc trong hoặc sau khi quan hệ tình dục
 • đau khi giao hợp
 • dịch tiết âm đạo bất thường
 • thời kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn bình thường.

Những triệu chứng này cũng có thể được gây ra bởi các điều kiện khác. Gặp bác sĩ nếu bạn lo lắng hoặc các triệu chứng đang diễn ra.

Sàng lọc và tiêm phòng ung thư cổ tử cung

Sàng lọc là quá trình tìm kiếm ung thư hoặc thay đổi tiền ung thư ở những người không có bất kỳ triệu chứng nào.

 • Trong nhiều thập kỷ qua xét nghiệm Pap (Pap smear) đã được sử dụng làm xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung.
 • Trong khi xét nghiệm Pap đã giúp giảm đáng kể ung thư cổ tử cung, bằng chứng khoa học đã phát hiện ra rằng phụ nữ sàng lọc vi-rút HPV là loại vi-rút gây ung thư cổ tử cung là cách phòng ngừa ung thư cổ tử cung hiệu quả hơn.

Sàng lọc cổ tử cung

Tháng 12 năm 2017 một xét nghiệm sàng lọc cổ tử cung mới đã thay thế xét nghiệm Pap. Xét nghiệm sàng lọc cổ tử cung phát hiện các loại HPV gây ung thư trong một mẫu tế bào lấy từ cổ tử cung.

Trong cả xét nghiệm Pap cũ và xét nghiệm sàng lọc cổ tử cung mới, bác sĩ nhẹ nhàng đưa một dụng cụ gọi là mỏ vịt vào âm đạo để có cái nhìn rõ ràng về cổ tử cung.

Khi mỏ vịt được đặt đúng chỗ một bàn chải được đưa vào qua nó để lấy một mẫu tế bào từ cổ tử cung để xét nghiệm kiểm tra vi-rút HPV.

Tiêm chủng HPV

Vắc-xin HPV được sử dụng để chống lại hai chủng vi-rút HPV 16 và 18 được biết là gây ra 70 – 80% bệnh ung thư cổ tử cung. Từ năm 2018 một loại Vắc-xin HPV mới đã được đưa ra giúp bảo vệ chống lại khoảng 90% bệnh ung thư cổ tử cung.

Cả hai loại vắc-xin được cung cấp một số bảo vệ chống lại các bệnh ung thư ít phổ biến khác liên quan đến HPV bao gồm: ung thư âm đạo, âm hộ, hầu họng và hậu môn. Vắc-xin HPV có thể sử dụng để điều trị thay đổi tiền ung thư hoặc ung thư cổ tử cung.

Nếu bạn đã được tiêm phòng bạn vẫn sẽ cần xét nghiệm sàng lọc thường xuyên vì vắc-xin HPV không bảo vệ chống lại tất cả các loại vi-rút.

Chẩn đoán ung thư cổ tử cung

Nếu kết quả xét nghiệm sàng lọc của bạn cho thấy bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn hoặc bạn có triệu chứng ung thư cổ tử cung, bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra xác nhận thay đổi tiền ung thư hoặc ung thư cổ tử cung.

Các xét nghiệm ung thư cổ tử cung bao gồm:

 • Soi cổ tử cung: là một cách nhìn kỹ vào cổ tử cung để giúp xem các tế bào bất thường hoặc thay đổi là gì và chúng trông như thế nào.
 • Sinh thiết: là khi bác sĩ lấy một số mô từ bề mặt cổ tử cung và gửi nó đến phòng thí nghiệm để kiểm tra dưới kính hiển vi. Sinh thiết có thể được thực hiện trong quá trình soi cổ tử cung.
 • Cắt bỏ vòng lớn của vùng biến đổi (LLETZ): Còn được gọi là thủ tục cắt bỏ vòng điện (LEEP) đây là cách phổ biến nhất để loại bỏ mô cổ tử cung để kiểm tra và điều trị những thay đổi tiền ung thư của cổ tử cung. Các mô bất thường được loại bỏ bằng cách sử dụng một vòng dây mỏng được đốt nóng bằng điện.
 • Phẫu thuật bằng tia laser: thủ tục này sử dụng chùm tia laser thay cho con dao để đốt cháy các tế bào bất thường hoặc loại bỏ các mảnh mô để nghiên cứu thêm.
 • Sinh thiết hình nón: thủ tục này tương tự như LLETZ và được sử dụng khi có các tế bào tuyến bất thường trong cổ tử cung hoặc khi nghi ngờ ung thư giai đoạn đầu. Trong một số trường hợp nó cũng được sử dụng để điều trị ung thư giai đoạn đầu rất nhỏ.

Các xét nghiệm khác

Nếu bất kỳ xét nghiệm nào được mô tả ở trên cho thấy bạn bị ung thư cổ tử cung, bạn có thể cần phải làm thêm các xét nghiệm để giúp bác sĩ tìm ra liệu ung thư có lan sang các bộ phận khác của cơ thể hay không.

 • Xét nghiệm máuchụp X-quang: bạn có thể được xét nghiệm máu để kiểm tra sức khỏe tổng quát và thận và gan của bạn hoạt động tốt như thế nào hoặc chụp X-quang ngực để bác sĩ kiểm tra phổi của bạn để tìm dấu hiệu ung thư.
 • Quét hình ảnh: bao gồm CT, MRIquét PET có thể được yêu cầu kiểm tra xem ung thư đã lan sang các phần khác của cơ thể.

Giai đoạn ung thư cổ tử cung

Xác địnhgiai đoạn ung thư cổ tử cung giúp bác sĩ của bạn giới thiệu phương pháp điều trị tốt nhất cho bạn.

 • Giai đoạn I: Ung thư chỉ được tìm thấy trong mô của cổ tử cung.
 • Giai đoạn II: Ung thư đã lan ra ngoài cổ tử cung đến hai phần ba trên của âm đạo hoặc các mô khác bên cạnh cổ tử cung (parametrium).
 • Giai đoạn III: Ung thư đã lan đến các mô ở bên cạnh xương chậu hoặc phần dưới của âm đạo.
 • Giai đoạn IV: Ung thư đã lan đến bàng quang hoặc trực tràng, hoặc vượt ra ngoài khung chậu đến phổi, gan hoặc xương.
ung thu co tu cung
ung thu co tu cung

Điều trị ung thư cổ tử cung

Phương pháp điều trị phổ biến nhất cho ung thư cổ tử cung là phẫu thuật hoặc kết hợp hóa trị và xạ trị (hóa trị liệu).

Khi ung thư cổ tử cung đã lan ra ngoài cổ tử cung liệu pháp nhắm mục tiêu cũng có thể được sử dụng.

Phẫu thuật

Phẫu thuật thường được khuyến nghị cho những phụ nữ có khối u giới hạn ở cổ tử cung. Loại phẫu thuật bạn có sẽ phụ thuộc vào khoảng cách trong cổ tử cung mà ung thư đã lan rộng.

 • Loại phẫu thuật chính được gọi là phẫu thật cắt tử cung là một hoạt động để loại bỏ tử cung và đôi khi các cơ quan khác của hệ thống sinh sản. Có nhiều loại cắt tử cung khác nhau được thực hiện dưới gây mê toàn thân.
 • Phẫu thuật cắt tử cung cũng có thể liên quan đến việc loại bỏ cả buồng trứng và ống dẫn trứng và một số hạch bạch huyết vùng chậu.

Xạ trị

Liệu pháp xạ trị còn được gọi là xạ trị, sử dụng bức xạ như tia X để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc làm tổn thương chúng để chúng không thể nhân lên.

 • Việc điều trị được lên kế hoạch cẩn thận để gây hại ít nhất có thể đến các mô cơ thể khỏe mạnh. Hầu hết phụ nữ đã xạ trị ung thư cổ tử cung sẽ có cả xạ trị bên ngoài và bên trong.
 • Phụ nữ bị ung thư cổ tử cung đã di căn đến các mô hoặc các hạch bạch huyết xung quanh cổ tử cung thường sẽ phải điều trị bằng hóa trị liệu để giảm nguy cơ ung thư quay trở lại.

Hóa Trị

Hóa trị ung thư cổ tử cung sử dụng thuốc để tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

 • Mục đích là để tiêu diệt các tế bào ung thư và hạn chế gây ra thiệt hại ít nhất có thể cho các tế bào khỏe mạnh, nhưng một số tế bào khỏe mạnh có thể bị ảnh hưởng như tế bào tủy tóc và xương.
 • Các loại thuốc thường được truyền qua tĩnh mạch, Số lần hóa trị liệu bạn có sẽ phụ thuộc vào loại ung thư cổ tử cung và bất kỳ phương pháp điều trị nào khác mà bạn có thể đang có.

Liệu pháp nhắm mục tiêu

 • Một loại điều trị thuốc mới được gọi là liệu pháp nhắm mục tiêu đang được sử dụng để điều trị một số phụ nữ bị ung thư cổ tử cung đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể hoặc đã quay trở lại và không thể điều trị bằng phẫu thuật hoặc xạ trị.
 • Bevacizumab (Avastin) là một chất ức chế sự hình thành mạch có thể được sử dụng để điều trị ung thư cổ tử cung tiến triển.

Điều trị giảm nhẹ

Điều trị giảm nhẹ ung thư cổ tử cung ở giai đoạn tiến triển giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người bằng cách giảm bớt các triệu chứng ung thư mà không cố gắng chữa khỏi bệnh và được coi là chăm sóc hỗ trợ tốt nhất.

Nguồn: ntlp.info

>> Tìm hiểu thêm Ung Thư Tử Cunghttps://ntlp.info/ung-thu-tu-cung/

Ung Thư Tử Cung

ung thu tu cung
ung thu tu cung

Cancer chia sẻ kiến thức về căn bệnh ung thư tử cung giúp bạn hiểu thêm và nhận biết về ung thư tử cung, cách chẩn đoán và điều trị ung thư tử cung.

Tử cung

Tử cung là nơi em bé lớn lên trong thai kỳ. Nó là một phần của hệ thống sinh sản nữ cũng bao gồm buồng trứng, ống dẫn trứng, cổ tử cung và âm đạo.

 • Vị trí của tử cung: Về kích thước và hình dạng của một quả lê rỗng lộn ngược, tử cung nằm thấp trong bụng giữa bàng quang và trực tràn, nó được nối với âm đạo bởi cổ tử cung. Ở hai bên tử cung là buồng trứng chứa trứng của người phụ nữ, buồng trứng được kết nối với tử cung bằng ống dẫn trứng.
 • Các lớp của tử cung: Tử cung có hai lớp, Các lớp nội mạc tử cung là lớp mô ngoài cùng chiếm phần lớn tử cung và nội mạc tử cung là lớp bên trong hoặc lớp lót.
 • Kinh nguyệt: Ở một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nội mạc tử cung trở nên dày hơn mỗi tháng để chuẩn bị mang thai. Nếu không có thai nội mạc tử cung bị bong ra và chảy ra khỏi cơ thể người phụ nữ qua âm đạo. Dòng chảy này được gọi là thời kỳ kinh nguyệt.
 • Mãn kinh: Buồng trứng sản xuất estrogen và progesterone là hormone kiểm soát sự giải phóng trứng và kinh nguyệt. Trong thời kỳ mãn kinh mức độ của các hormone này giảm. Điều này có nghĩa là buồng trứng không còn giải phóng trứng nữa và không thể mang thai, tử cung trở nên nhỏ hơn và nội mạc tử cung trở nên mỏng hơn.
ung thu tu cung
ung thu tu cung

Ung thư tử cung là gì?

Ung thư tử cung còn gọi là ung thư nội mạc tử cung hay ung thư niêm mạc tử cung, xảy ra khi các tế bào trở nên bất thường và bắt đầu phát triển và nhân lên khỏi tầm kiểm soát. Nó có thể bắt đầu trong các tế bào trong:

 • niêm mạc tử cung
 • mô cơ
 • mô liên kết (stroma) hỗ trợ nội mạc tử cung.

Các loại ung thư tử cung

Ung thư tử cung có thể là ung thư nội mạc tử cung (khoảng 95% các ca ung thư tử cung) hoặc sarcoma tử cung ít gặp hơn.

Ung thư nội mạc tử cung

Hầu hết các bệnh ung thư tử cung bắt đầu trong niêm mạc tử cung và được gọi là ung thư nội mạc tử cung. Có hai loại chính:

Ung thư loại 1 (liên quan đến sự dư thừa estrogen)

 • Ung thư loại 1 là ung thư nội mạc tử cung phổ biến nhất. Trong hầu hết các trường hợp chúng là adenocarcinomas bắt đầu trong các tế bào tuyến của nội mạc tử cung.
 • Ung thư loại 1 thường phát triển chậm và ít có khả năng lây lan. Nó thường yêu cầu điều trị ít chuyên sâu hơn.

Ung thư loại 2 (không liên quan đến estrogen)

 • Ung thư loại 2 ít phổ biến hơn nhiều bao gồm carcinosarcomas tử cung còn được gọi là khối u Mullerian hỗn hợp ác tính, ung thư biểu mô huyết thanh và ung thư biểu mô tế bào rõ ràng.
 • Ung thư loại 2 phát triển nhanh hơn ung thư loại 1 và có khả năng lây lan cao hơn.

Sarcoma tử cung

 • Đây là những sacôm mô mềm hiếm gặp phát triển trong cơ tử cung hoặc mô liên kết hỗ trợ nội mạc tử cung.
 • Có ba loại: sarcoma nội mạc tử cung là một khối u thấp phát triển chậm, trong khi leiomyosarcomasarcoma không phân biệt thường phát triển nhanh hơn và có khả năng lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Nguyên nhân ung thư tử cung

Nguyên nhân chính xác gây ung thư tử cung vẫn chưa được biết, nhưng một số yếu tố dường như làm tăng nguy cơ của phụ nữ:

 • trên 50 tuổi
 • đang mãn kinh hoặc mãn kinh muộn (sau 55 tuổi)
 • có tăng sản nội mạc tử cung
 • không có con hoặc không thể có con
 • thời kỳ kinh nguyệt sớm (trước 12 tuổi)
 • thừa cân hoặc béo phì hoặc bị tiểu đường
 • bị huyết áp cao
 • tiền sử gia đình bị ung thư tử cung, buồng trứng hoặc ruột
 • thừa hưởng một tình trạng di truyền như hội chứng Lynch hoặc hội chứng Cowden
 • khối u buồng trứng trước hoặc hội chứng buồng trứng đa nang
 • uống thay thế hormone estrogen mà không có progesterone
 • bức xạ vùng chậu trước đây cho bệnh ung thư
 • dùng tamoxifen, một loại thuốc chống estrogen được sử dụng cho bệnh ung thư vú.

Nhiều phụ nữ có yếu tố nguy cơ không bị ung thư tử cung và một số phụ nữ bị ung thư không có yếu tố nguy cơ.

Triệu chứng ung thư tử cung

 • Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư tử cung là chảy máu âm đạo bất thường, đặc biệt là bất kỳ chảy máu nào sau khi mãn kinh, một số phụ nữ bị chảy nước hôi thối.
 • Trong một số ít trường hợp các triệu chứng bao gồm: đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, khó tiểu hoặc thay đổi thói quen đại tiện.

Bất kỳ triệu chứng nào trong số này có thể xảy ra vì những lý do khác, nhưng tốt nhất là kiểm tra với bác sĩ nếu bạn lo lắng.

Chẩn đoán ung thư tử cung

Các xét nghiệm chính

Nếu bạn có triệu chứng ung thư tử cung, các xét nghiệm ban đầu có thể bao gồm:

 • khám vùng chậu: bác sĩ kiểm tra vùng bụng của bạn có bị sưng hoặc các khối và kiểm tra âm đạo hoặc cổ tử cung bằng mỏ vịt.
 • siêu âm vùng chậu, siêu âm ổ bụng hoặc siêu âm qua âm đạo.
 • sinh thiết nội mạc tử cung: bác sĩ sẽ lấy một mẫu tế bào từ tử cung bằng cách sử dụng mỏng ống nhựa (pipelle) để kiểm tra dưới kính hiển vi.
 • Hysteroscopy và sinh thiết: cho phép bác sĩ nội soi để xem bên trong tử cung của bạn và loại bỏ một mẫu mô.

Các xét nghiệm khác

Các xét nghiệm khác có thể cung cấp thêm thông tin về ung thư và thường giúp hướng dẫn điều trị. Những xét nghiệm này có thể bao gồm:

 • xét nghiệm máu
 • chụp x-quang
 • CT, MRI và quét PET
 • xét nghiệm di truyền về ung thư (sau phẫu thuật).

Giai đoạn ung thư tử cung

 • Giai đoan I: Ung thư chỉ được tìm thấy trong tử cung. Ung thư sớm hay cục bộ.
 • Giai đoan II: Ung thư đã lan từ tử cung đến cổ tử cung. Ung thư khu vực.
 • Giai đoan III: Ung thư đã lan ra ngoài tử cung đến buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo hoặc các hạch bạch huyết ở khung chậu hoặc bụng. Ung thư khu vực.
 • Giai đoan IV: Ung thư đã lan rộng hơn đến bàng quang hoặc trực tràng, khắp bụng, đến các bộ phận khác của cơ thể như xương hoặc phổi hoặc đến các hạch bạch huyết ở háng. Ung thư di căn hoặc tiến triển.
ung thu tu cung
ung thu tu cung

Điều trị ung thư tử cung

Ung thư tử cung thường được chẩn đoán sớm, trước khi nó lan rộng và có thể được điều trị bằng phẫu thuật. Đối với nhiều phụ nữ, phẫu thuật sẽ là phương pháp điều trị duy nhất cần thiết.

Nếu ung thư đã lan ra ngoài tử cung xạ trị, hóa trị hoặc liệu pháp hormone cũng có thể được sử dụng.

Phẫu thuật

 • Ung thư tử cung thường được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung cùng với cả ống dẫn trứng và buồng trứng. Nếu ung thư đã lan ra ngoài cổ tử cung bác sĩ cũng có thể loại bỏ một phần nhỏ của âm đạo trên và dây chằng hỗ trợ cổ tử cung.
 • Đối với các khối u tiên tiến hơn hoặc cao hơn, bác sĩ phẫu thuật có thể đề nghị loại bỏ một số hạch bạch huyết gần đó cùng một lúc.

Xạ trị

 • Đối với ung thư tử cung xạ trị thường được sử dụng như một phương pháp điều trị bổ sung sau phẫu thuật để giảm nguy cơ bệnh quay trở lại, đây được gọi là liệu pháp bổ trợ.
 • Trong một số trường hợp xạ trị có thể được khuyến nghị là phương pháp điều trị chính nếu các tình trạng sức khỏe khác có nghĩa là bạn không đủ sức khỏe cho một hoạt động chính.
 • Có hai cách chính để cung cấp xạ trị: bên trong hoặc bên ngoài. Một số phụ nữ được điều trị bằng cả hai loại xạ trị. Bác sĩ sẽ đề nghị quá trình điều trị phù hợp nhất với bạn.

Hóa trị

Hóa trị ung thư tử cung có thể được sử dụng:

 • đối với một số loại ung thư tử cung
 • Khi ung thư quay trở lại sau phẫu thuật hoặc xạ trị để cố gắng kiểm soát ung thư và giảm các triệu chứng
 • nếu ung thư không đáp ứng với liệu pháp hormone
 • Nếu ung thư đã lan ra ngoài khung chậu khi được chẩn đoán lần đầu
 • trong quá trình xạ trị hoặc sau xạ trị.

Hóa trị thường được đưa ra bằng cách tiêm thuốc vào tĩnh mạch.

Liệu pháp hormon

 • Một số bệnh ung thư tử cung phụ thuộc vào estrogen hoặc progesterone để phát triển. Chúng được gọi là ung thư phụ thuộc hormone hoặc nhạy cảm với hormone và đôi khi có thể được điều trị bằng liệu pháp hormone.
 • Liệu pháp hormon có thể được khuyến nghị cho ung thư tử cung đã lan rộng hoặc tái phát, đặc biệt nếu đó là ung thư cấp thấp. Đôi khi nó cũng được đề xuất như là phương pháp điều trị đầu tiên nếu phẫu thuật chưa được thực hiện.

Liệu pháp nhắm mục tiêu

 • Thuốc điều trị nhắm mục tiêu chưa phải là điều trị tiêu chuẩn cho bệnh ung thư tử cung, nhưng bạn có thể hỏi bác sĩ ung thư xem bạn có thể sử dụng chúng thông qua một thử nghiệm lâm sàng hay không .

Ung thư tử cung tiến triển

Nếu ung thư của bạn tiến triển bác sĩ của bạn sẽ thảo luận về các lựa chọn điều trị với bạn. Các loại điều trị ung thư tử cung tiến triển bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị hormone và chăm sóc giảm nhẹ.

Nguồn: ntlp.info

>>Tìm hiểu thêm Ung Thư Cổ Tử Cunghttps://ntlp.info/ung-thu-co-tu-cung/

U Tủy

u tuy (2)
u tuy (2)

Cancer chia sẻ về căn bệnh u tủy giúp bạn hiểu thêm và nhận biết về bệnh u tủy, cách chẩn đoán và điều trị bệnh u tủy.

U Tủy là gì? (U nguyên bào)

Tủy xương tạo ra ba loại tế bào máu chính: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Tế bào plasma là một loại tế bào bạch cầu đặc biệt.

U tủy bắt đầu khi các tế bào plasma trở nên bất thường và nhân lên tạo ra nhiều tủy xương. Nọ cũng thường giải phóng một kháng thể bất thường (paraprotein) vào máu.

U tủy ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

U tủy là một loại ung thư máu, nó phát triển từ các tế bào trong tủy xương được gọi là tế bào plasma. Vì tủy xương được tìm thấy trên khắp cơ thể, u tủy có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực cùng một lúc và bệnh thường được gọi là đa u tủy.

U tủy bắt đầu khi các tế bào plasma bất thường được gọi là tế bào tủy, bắt đầu nhân lên. Các tế bào plasma bình thường tạo ra nhiều loại kháng thể giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, nhưng các tế bào tủy tạo ra một kháng thể bất thường được gọi là paraprotein, M-protein hoặc protein đơn dòng. Paraprotein được tìm thấy trong máu của hầu hết những người bị u tủy.

Bởi vì các tế bào u nguyên bào lấn ra khỏi tủy xương, nên có ít không gian hơn cho các tế bào máu bình thường phát triển và giữ cho bạn khỏe mạnh.

 • Thiếu các tế bào plasma bình thường và các tế bào bạch cầu khác có thể khiến một người dễ bị nhiễm trùng
 • các tế bào hồng cầu giảm có thể gây ra mệt mỏi
 • giảm tiểu cầu có thể gây chảy máu và bầm tím.
u tuy (1)
u tuy (1)

Khác nhau giữa bệnh bạch cầu và u tủy

U tủy và bệnh bạch cầu là cả hai loại ung thư máu, nhưng chúng ảnh hưởng đến cơ thể khác nhau.

 • Bệnh bạch cầu là một loại ung thư của các tế bào bạch cầu và dễ dàng được phát hiện khi xét nghiệm máu.
 • U tủy là một loại ung thư của các tế bào plasma thường không được tìm thấy trong máu. Các tế bào plasma thường ở trong tủy xương.

Nguyên nhân u tủy

Nguyên nhân của u tủy chưa được biết rõ. Chúng ta biết rằng các tế bào plasma trở thành ung thư khi có những thay đổi nhất định trong DNA của chúng.

DNA được tìm thấy trong tất cả các tế bào, nó mang các hướng dẫn kiểm soát cách thức các tế bào hoạt động. Tuy nhiên nguyên nhân khiến DNA thay đổi là chưa rõ.

Một số yếu tố nguy cơ gây u tủy:

 • Phơi nhiễm với một số hóa chất (ví dụ như điôxin được sử dụng trong công nghiệp), mức độ phóng xạ cao (ví dụ như làm việc trong nhà máy điện hạt nhân) và vi rút (như HIV) có liên quan đến việc tăng nguy cơ u tủy, nhưng chúng chưa được chứng minh gây ra nó.
 • Những người mắc bệnh giao tử đơn dòng có ý nghĩa không xác định (MGUS) có nhiều khả năng phát triển u tủy.
 • Di truyền: u tủy thường không phải là di truyền và có rất ít nguy cơ truyền cho con của bạn. Rất hiếm khi có nhiều người trong một gia đình bị ảnh hưởng bởi u tủy, mặc dù điều này thỉnh thoảng xảy ra.

Triệu chứng u tủy

U tủy có thể gây ra một loạt các triệu chứng vì ảnh hưởng của nó đối với xương, tủy xương, máu, nước tiểu và thận. Tuy nhiên, những người khác nhau bị u tủy có thể có các triệu chứng khác nhau và hầu hết sẽ chỉ có một hoặc hai triệu chứng.

Các triệu chứng phổ biến nhất của u tủy bao gồm:

 • đau xương hoặc gãy xương mà không được gây ra bởi một chấn thương rõ ràng
 • nhiễm trùng thường xuyên hoặc nhiễm trùng khó rũ bỏ
 • Mệt mỏi, khó thở hoặc tim đập: gây ra bởi mức độ hồng cầu thấp
 • vấn đề về thận: gây ra bởi lượng paraprotein dư thừa được sản xuất bởi các tế bào u nguyên bào
 • cảm thấy ốm yếu, buồn ngủ hoặc bối rối: vì có quá nhiều canxi trong máu
 • số lượng máu bất thường: bởi vì các tế bào tủy có thể ngăn chặn tủy xương tạo ra đủ các tế bào máu bình thường.

Các điều kiện khác có thể gây ra các triệu chứng này, vì vậy không phải ai có những thay đổi này cũng sẽ bị u tủy. Nếu bạn lo lắng hoặc các triệu chứng đang diễn ra, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Chẩn đoán u tủy

Kiểm tra u tủy thường bao gồm một số xét nghiệm. Kết quả của các xét nghiệm này giúp bác sĩ của bạn tìm ra liệu bạn có bị u tủy hay tình trạng tiền ung thư và sau đó đề xuất kế hoạch điều trị tốt nhất cho bạn.

Xét nghiệm máu

Một số xét nghiệm máu được sử dụng để chẩn đoán u tủy.

 • Phân tích huyết thanh: Xét nghiệm máu chính được gọi là điện di protein huyết thanh. Điều này đo lường mức độ paraprotein trong máu của bạn.
 • Xét nghiệm máu: Những kiểm tra này thể hiện các mức độ quá ít tế bào hồng cầu, quá nhiều canxi trong máu và thận của bạn hoạt động tốt như thế nào

Khi u tủy đã được xác nhận, các xét nghiệm máu tiếp theo sẽ giúp bác sĩ của bạn tìm ra giai đoạn của bệnh . Những thay đổi về mức độ paraprotein có thể chỉ ra những thay đổi trong hoạt động của u nguyên bào.

Xét nghiệm nước tiểu

 • Xét nghiệm nước tiểu có thể được sử dụng để kiểm tra protein Bence Jones, đây là phần chuỗi nhẹ của paraprotein.
 • Khoảng một phần ba số người bị u tủy tạo ra đủ protein Bence Jones để nó có thể đo được trong nước tiểu.

Khát vọng tủy xương và sinh thiết thận

Xét nghiệm này được sử dụng để kiểm tra số lượng tế bào plasma hiện tại và tìm kiếm bất kỳ thiệt hại cho tủy xương gây ra bởi u tủy.

 • Đối với việc hút tủy xương, một cây kim mỏng được sử dụng để lấy một mẫu chất lỏng từ tủy xương thường là từ xương chậu, nhưng đôi khi từ ngực
 • Khi kim nằm bên trong xương những mảnh xương và tủy nhỏ cũng bị loại bỏ, đây là sinh thiết thận. Đôi khi nó được thực hiện với một kim thứ hai thay thế.

Xét nghiệm tế bào học

 • Mẫu tủy xương có thể được sử dụng cho các xét nghiệm tế bào học, kiểm tra cấu trúc và chức năng của các tế bào. Mỗi tế bào trong cơ thể chứa nhiễm sắc thể được tạo thành từ các gen. Những gen này kiểm soát tất cả các hoạt động của tế bào.
 • Có thể có những thay đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể trong các tế bào u nguyên bào, chẳng hạn như một phần bị thiếu hoặc bị xóa.

Quét hình ảnh

Bác sĩ thường sẽ sắp xếp chụp X-quang để kiểm tra tổn thương xương do u tủy gây ra và có thể được đề nghị quét hình ảnh khác chẳng hạn như: CT hoặc MRI.

u tuy (3)
u tuy (3)

Điều trị u tủy

Điều trị u tủy rất riêng lẻ và phụ thuộc vào một số yếu tố như loại và giai đoạn của u tủy, các triệu chứng và sức khỏe chung của bạn. Mục đích là để cố gắng kiểm soát u nguyên bào thay vì chữa ung thư.

Phương pháp điều trị chính

 • Theo dõi tích cực: không phải tất cả mọi người được chẩn đoán mắc u tủy đều cần điều trị ngay lập tức. Người ta thường đợi cho đến khi u tủy gây ra các triệu chứng trước khi bắt đầu điều trị. Trong trường hợp này, bạn sẽ có các cuộc hẹn thường xuyên để kiểm tra các triệu chứng.
 • Điều trị đầu tay để kiểm soát u tủy: đây thường là sự kết hợp của các loại thuốc hóa trị truyền thống, steroid và một loại thuốc khác như thalidomide, lenalidomide hoặc bortezomib.
 • Điều trị hỗ trợ các triệu chứng u tủy và tác dụng phụ: Điều này giúp quản lý các vấn đề liên quan đến u tủy như: bệnh xương, đau, mệt mỏi, tổn thương thận, tăng calci máu, nhiễm trùng thường xuyên và mệt mỏi.
 • Điều trị duy trì để ngăn ngừa u tủy quay trở lại: Đây được gọi là liệu pháp duy trì hoặc củng cố và bao gồm một liệu trình điều hòa miễn dịch dài hơn, liều thấp hơn như thalidomide, steroid hoặc các loại thuốc khác. Nó thường được sử dụng sau khi cấy ghép tế bào gốc và đôi khi sau khi điều trị đầu tay khác.
 • Điều trị u tủy tái phát: Bạn có thể được cung cấp một loại hóa trị khác nhau, ghép tế bào gốc, steroid hoặc các loại thuốc khác để lấy lại sự kiểm soát bệnh. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được một điều trị mà trước đây có hiệu quả tốt.

Phương pháp điều trị khác

 • Mặc dù không phù hợp với tất cả mọi người, một số người sẽ được ghép tế bào gốc để giúp phá hủy các tế bào u nguyên bào còn lại và cải thiện độ dài của giai đoạn cao nguyên.
 • Điều trị giảm nhẹ có thể giúp giảm bớt triệu chứng của u tủy tiên tiến.

Nguồn: ntlp.info

Xem thêm Ung Thư Máu: https://ntlp.info/kien-thuc-ung-thu/ung-thu-mau/

Xem thêm Bệnh Bạch Cầu: https://ntlp.info/kien-thuc-ung-thu/ung-thu-mau/benh-bach-cau/

Xem thêm: Ung Thư Hạch: https://ntlp.info/kien-thuc-ung-thu/ung-thu-mau/ung-thu-hach/

Ung thư hạch không Hodgkin

ung thu hach khong hodgkin (2)
ung thu hach khong hodgkin (2)

Cancer chia sẻ về căn bệnh ung thư hạch không hodgkin giúp bạn hiểu thêm và nhận biết về ung thư hạch không hodgkin, cách chẩn đoán và điều trị ung thư hạch không hodgkin.

Ung thư hạch không Hodgkin là gì?

Ung thư hạch không Hodgkin là một loại ung thư máu ảnh hưởng đến hệ bạch huyết. Nó bắt đầu trong các tế bào bạch cầu được gọi là tế bào lympho. Đôi khi nó được gọi là bệnh Non ‑ Hodgkin.

Thông thường u lympho không Hodgkin bắt đầu trong một hạch bạch huyết tại một hoặc nhiều nơi trong cơ thể, nó có thể lây lan qua hệ thống bạch huyết từ một nhóm các hạch bạch huyết khác. Nó cũng có thể lan sang các mô bạch huyết khác, đặc biệt là trong tủy xương, lá lách và gan.

Đôi khi u lympho không Hodgkin lây lan đến các mô ở các bộ phận khác của cơ thể chẳng hạn như dạ dày, xương, da, não và tủy sống (hệ thống thần kinh trung ương) được gọi là ung thư hạch không Hodgkin di căn.

ung thu hach khong hodgkin (1)
ung thu hach khong hodgkin (1)

Các loại ung thư hạch không Hodgkin

Có nhiều loại ung thư hạch không Hodgkin khác nhau. Nó được phân loại theo liệu ung thư bắt đầu trong tế bào lympho tế bào B, tế bào T hay tế bào NK.

Ung thư hạch không Hodgkin cũng có thể được phân loại theo tốc độ phát triển của nó. Các loại u lympho không Hodgkin phổ biến bao gồm:

U lympho tế bào B (khoảng 85% trường hợp)

 • khuếch tán tế bào B lớn: một loại ung thư phát triển nhanh thường bắt đầu ở các hạch bạch huyết, là loại ung thư hạch không Hodgkin phổ biến nhất, một u lympho trung cấp.
 • nang: tế bào ung thư phát triển chậm trong các hạch bạch huyết trong các nhóm tròn gọi là nang, có thể thấp hoặc trung cấp.
 • lymphocytic nhỏ: một loại ung thư phát triển chậm tương tự như bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính, một u lympho cấp thấp.
 • tế bào lớp phủ: phát triển ở rìa ngoài của các tế bào B trong các hạch bạch huyết, mặc dù là u lympho cấp thấp nhưng nó thường hoạt động như một loại ung thư hạch cao cấp và phát triển nhanh chóng.

U lympho tế bào T (khoảng 15% trường hợp)

 • tiền thân T-lymphoblastic: bắt đầu trong các tế bào T chưa trưởng thành (tiền thân) trong các hạch bạch huyết và lá lách; một u lympho cao cấp.
 • tế bào T ngoại vi: thường xảy ra khi các hạch bạch huyết lan rộng và không đau, một u lympho trung cấp hoặc cao cấp.
 • tế bào T ở da: chủ yếu ảnh hưởng đến da và bắt đầu như các mảng đỏ, có vảy hoặc nổi mụn có thể bị ngứa, một u lympho cấp thấp.

U lympho tế bào NK rất hiếm

Nguyên nhân ung thư hạch không Hodgkin

Trong hầu hết các trường hợp ung thư hạch không Hodgkin nguyên nhân chưa được biết rõ. Tuy nhiên có một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ một người mắc ung thư hạch không Hodgkin:

Hệ thống miễn dịch suy yếu

 • Hệ thống miễn dịch bị suy yếu ở những người nhiễm HIV và những người dùng thuốc gọi là thuốc ức chế miễn dịch. Chúng bao gồm các loại thuốc để điều trị HIV và các loại thuốc được cung cấp cho mọi người sau khi cấy ghép nội tạng.
 • Những người mắc các bệnh tự miễn chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp và bệnh celiac, cũng có một hệ thống miễn dịch yếu.

Nhiễm trùng

 • Một số bệnh nhiễm trùng có thể làm tăng nhẹ nguy cơ mắc ung thư hạch không Hodgkin.
 • Chúng bao gồm Helicobacter pylori, HTLV-1 (virus T-lymphotropic 1 ở người), viêm gan C, virus Epstein-Barr và virus herpesvirus 8 ở người.

Tiền sử gia đình

 • Có cha mẹ, anh trai hoặc em gái bị ung thư hạch không Hodgkin làm tăng nhẹ nguy cơ phát triển bệnh này.
 • Tuy nhiên liên kết gia đình này rất hiếm và hầu hết những người mắc ung thư hạch không Hodgkin không có tiền sử gia đình.

Triệu chứng u lympho không Hodgkin

Ung thư hạch không Hodgkin có thể gây ra các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào nơi nó được tìm thấy trong cơ thể. Các triệu chứng của u lympho không Hodgkin có thể bao gồm:

 • sưng hạch không đau: như ở cổ, nách hoặc háng
 • sốt không rõ nguyên nhân và thường xuyên
 • đổ mồ hôi quá nhiều: đặc biệt là vào ban đêm
 • ăn mất ngon
 • giảm cân không chủ ý
 • mệt mỏi kéo dài
 • ngứa da

Đôi khi u lympho không Hodgkin bắt đầu trong các hạch bạch huyết ở những phần sâu hơn của cơ thể, chẳng hạn như bụng (gây đầy hơi) hoặc ngực (gây ho, khó chịu và khó thở).

Các triệu chứng của u lympho không Hodgkin là phổ biến đối với nhiều tình trạng, chẳng hạn như cúm hoặc virus. Nếu bạn lo lắng, hãy hẹn gặp bác sĩ đa khoa.

Chẩn đoán ung thư hạch không Hodgkin

Nếu bác sĩ nghi ngờ rằng bạn bị ung thư hạch không Hodgkin, họ sẽ tiến hành kiểm tra thể chất để kiểm tra xem các hạch bạch huyết của bạn có bị to hay sưng hay không.

Các xét nghiệm ung thư hạch không Hodgkin bao gồm:

Sinh thiết

 • Sinh thiết là cách duy nhất để xác nhận chẩn đoán ung thư hạch không Hodgkin.
 • Tất cả hoặc một phần của hạch bạch huyết sẽ được loại bỏ và các tế bào sẽ được kiểm tra dưới kính hiển vi.

Các xét nghiệm khác

Đôi khi các xét nghiệm tiếp theo là cần thiết để tìm hiểu xem ung thư đã lan rộng hay chưa.

Xét nghiệm máu
 • Bác sĩ sẽ lấy một mẫu máu của bạn để xem thận và gan của bạn hoạt động tốt như thế nào và để kiểm tra sức khỏe chung của bạn. Công thức máu thấp trước khi điều trị có thể chỉ ra rằng ung thư đã lan đến tủy.
 • Bạn cũng sẽ được xét nghiệm máu thường xuyên để kiểm tra hiệu quả điều trị trên tổng số tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu
Sinh thiết tủy xương

Bạn có thể sinh thiết để kiểm tra xem tủy xương có chứa bất kỳ tế bào ung thư hạch nào không. Sinh thiết tủy xương bao gồm hai bước:

 • Khát vọng tủy xương: bác sĩ sẽ đưa một cây kim vào xương ở phía sau hông của bạn để lấy một mẫu chất lỏng nhỏ từ tủy xương.
 • Trephine tủy xương: bác sĩ sử dụng kim để lấy mẫu que diêm rộng cả mô xương và tủy xương.
Xét nghiệm hình ảnh

Bạn thường sẽ có ít nhất một trong các thử nghiệm được mô tả dưới đây:

 • X-quang ngực: Trước khi sinh thiết cắt bỏ bạn có thể chụp X-quang ngực để xem liệu u lympho đã lan đến các hạch bạch huyết trong ngực hoặc phổi của bạn.
 • Chụp CT (chụp cắt lớp vi tính): sử dụng chùm tia X để tạo ra hình ảnh ba chiều chi tiết bên trong cơ thể như ngực, bụng và xương chậu của bạn sẽ được quét để kiểm tra xem ung thư đã lan rộng chưa.
 • Chụp PET (chụp cắt lớp phát xạ positron): là một xét nghiệm hình ảnh chuyên dụng thường được thực hiện kết hợp với chụp CT không tương phản.
 • Siêu âm: sử dụng sóng âm để tạo ra hình ảnh của các cơ quan nội tạng. Xét nghiệm này được sử dụng phổ biến nhất để giúp tìm thấy các hạch bạch huyết bị sưng hoặc các khối u khác trong cơ thể.
 • Quét MRI (chụp cộng hưởng từ): không được sử dụng phổ biến cho những người mắc ung thư hạch không Hodgkin, nhưng có thể hữu ích trong một số trường hợp đặc biệt.
Chọc dò tủy sống
 • Chọc dò thắt lưng cho phép bác sĩ kiểm tra chất lỏng bảo vệ não và tủy sống. Thủ tục này giúp bác sĩ xác định liệu có các tế bào ung thư hạch trong hệ thống thần kinh trung ương.
 • Điều này là không phổ biến, vì vậy hầu hết những người bị ung thư hạch không Hodgkin sẽ không cần phải chọc dò tủy sống.
ung thu hach khong hodgkin (3)
ung thu hach khong hodgkin (3)

Điều trị ung thư hạch không Hodgkin

Điều trị ung thư hạch không Hodgkin sẽ phụ thuộc giai đoạn, tuổi tác và sức khỏe nói chung của bệnh nhân.

Ung thư hạch không Hodgkin cấp thấp (tăng trưởng chậm)

Không Hodgkin cấp thấp ung thư hạch phát triển rất chậm và gây ra một vài triệu chứng, các phương pháp điều trị có thể:

Thận trọng chờ đợi

 • Nếu bạn được chẩn đoán mắc u lympho không Hodgkin cấp thấp có thể không điều trị ngay mà thay vào đó phải kiểm tra thường xuyên để theo dõi ung thư, cách tiếp cận này được gọi là chờ đợi thận trọng.
 • Điều trị sớm hơn cần thiết có thể gây ra tác dụng phụ khó chịu, nó cũng có thể làm cho cơ thể bạn kháng lại điều trị.

Nếu có sự thay đổi hoặc tăng trưởng trong ung thư gây ra các triệu chứng hoặc các dấu hiệu cảnh báo khác bác sĩ sẽ khuyên bạn nên điều trị thường là bằng Hóa trị, cũng có thể sử dụng kết hợp với trị liệu nhắm mục tiêuxạ trị.

Ung thư hạch không Hodgkin trung cấp và cao cấp (tăng trưởng nhanh)

Không Hodgkin trung cấp và cao cấp phát triển nhanh hơn nhiều so với u lympho không Hodgkin cấp thấp và cần được điều trị càng sớm càng tốt để có cơ hội tiêu diệt ung thư tốt nhất và gây thuyên giảm. Các phương pháp điều trị bao gồm:

Hóa trị

Là phương pháp điều trị chính cho ung thư hạch không Hodgkin trung cấp và cao cấp.

 • Hóa trị cho ung thư hạch không Hodgkin sử dụng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc làm chậm sự phát triển của chúng. Nó thường được kết hợp với các phương pháp điều trị khác và đôi khi cũng được đưa ra như điều trị giảm nhẹ.
 • Bạn thường sẽ được cung cấp hóa trị liệu kết hợp với Rituximab nếu bạn bị ung thư hạch tế bào B.

Xạ trị

 • Xạ trị sử dụng tia X để làm hỏng hoặc tiêu diệt tế bào ung thư để chúng không thể nhân lên.
 • Điều trị được lên kế hoạch cẩn thận để nhắm mục tiêu vào các bộ phận của cơ thể bị ảnh hưởng bởi ung thư hạch với các chùm phóng xạ được định hướng cẩn thận nhằm giảm thiểu liều lượng cho các mô cơ thể khỏe mạnh xung quanh.

Ghép tế bào gốc

 • Tế bào gốc là những tế bào không chuyên biệt mà từ đó tế bào máu phát triển. Hầu hết các tế bào gốc được tìm thấy trong tủy xương, nhưng một số lượng nhỏ cũng được tìm thấy trong máu chúng được gọi là tế bào gốc máu ngoại vi.
 • Nếu ung thư hạch không Hodgkin tái phát hoặc không đáp ứng với điều trị ban đầu, hóa trị liệu liều cao có thể sử dụng để giúp tiêu diệt các tế bào ung thư. Điều này cũng có thể làm hỏng các tế bào gốc và bạn có thể cần ghép tế bào gốc để giúp phục hồi tủy xương và xây dựng lại hệ thống miễn dịch.

Điều trị giảm nhẹ và chăm sóc hỗ trợ có thể được đưa ra để làm giảm triệu chứng tiến triển non-Hodgkin lymphoma.

Nguồn: ntlp.info

Xem thêm Ung Thư Hạch Hodgkin: https://ntlp.info/ung-thu-hach-hodgkin/

Ung Thư Hạch Hodgkin

ung thu hach hodgkin (1)
ung thu hach hodgkin (1)

Cancer chia sẻ về căn bệnh ung thư hạch hodgkin bạn hiểu thêm và nhận biết về ung thư hạch hodgkin, cách chẩn đoán và điều trị ung thư hạch hodgkin.

Hệ bạch huyết

Ung thư hạch Hodgkin là một bệnh ung thư của hệ bạch huyết. Hệ thống bạch huyết là một phần của hệ thống miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Nó được tạo thành từ một mạng lưới các tàu, mô và cơ quan:

 • Mạch bạch huyết: Những ống mỏng này được tìm thấy trên khắp cơ thể và trong các cơ quan như lá lách, gan, tuyến ức và tủy xương. Mạch bạch huyết mang chất lỏng bạch huyết khắp cơ thể.
 • Chất lỏng bạch huyết: Chất lỏng trong suốt này di chuyển đến và đi từ các mô trong cơ thể, mang theo chất dinh dưỡng và lấy đi vi khuẩn, vi rút, tế bào bất thường và mảnh vụn tế bào.
 • Các hạch bạch huyết: Còn được gọi là các tuyến bạch huyết, các cấu trúc nhỏ hình hạt đậu này được tạo thành từ các mô bạch huyết. Có khoảng 600 hạch bạch huyết được tìm thấy trong các nhóm dọc theo các mạch bạch huyết bao gồm ở cổ, nách, ngực, bụng và háng. Các hạch bạch huyết lọc chất lỏng bạch huyết khi nó đi qua cơ thể, trước khi đổ hầu hết chất lỏng vào máu.

Mô bạch huyết khác

Cũng như các hạch bạch huyết, mô bạch huyết được tìm thấy trong các bộ phận khác của cơ thể:

 • tủy xương: sản xuất tế bào máu
 • tuyến ức: giúp sản xuất các tế bào bạch cầu
 • lá lách: lưu trữ các tế bào bạch cầu, lọc các chất thải từ máu và phá hủy các tế bào máu cũ, các tế bào bất thường và vi khuẩn
 • amidan: bẫy hít hoặc nuốt mầm bệnh
 • một số mô bạch huyết trong hệ thống tiêu hóa
ung thu hach hodgkin
ung thu hach hodgkin

Ung thư hạch Hodgkin là gì?

Ung thư hạch Hodgkin là một loại ung thư máu bắt đầu trong các tế bào bạch cầu gọi là tế bào lympho. Đây là một trong hai nhóm ung thư hạch chính, nhóm còn lại là ung thư hạch không Hodgkin.

Ung thư hạch Hodgkin đôi khi được gọi là bệnh Hodgkin. Cái tên Hodgkin xuất phát từ bác sĩ đầu tiên mô tả căn bệnh ung thư này. Bệnh thường bắt đầu ở một hạch bạch huyết tại một hoặc nhiều nơi trong cơ thể và thường được chú ý đầu tiên ở cổ. Nó có thể lây lan qua hệ bạch huyết từ một nhóm hạch bạch huyết sang nhóm khác và đến các mô bạch huyết khác, đặc biệt là lá lách và tủy xương. Đôi khi ung thư hạch Hodgkin xuất hiện ở một số bộ phận của cơ thể cùng một lúc.

Đôi khi u lympho Hodgkin lan ra bên ngoài hệ bạch huyết để tạo thành một khối u ở các cơ quan khác, chẳng hạn như gan hoặc phổi.

Các loại ung thư hạch hodgkin

Ung thư hạch Hodgkin cổ điển và u lympho Hodgkin chiếm ưu thế (NLPHL) là hai loại chính của u lympho Hodgkin. Chúng khác nhau về cách chúng nhìn dưới kính hiển vi, và cách chúng phát triển và lan rộng.

Ung thư hạch Hodgkin cổ điển

Có các tế bào lớn bất thường được gọi là tế bào Reed-Sternberg có hình dạng đặc biệt khi nhìn dưới kính hiển vi

Bệnh hodgkin cổ điển chiếm khoảng 95% của tất cả các trường hợp ung thư hạch Hodgkin.

Nó bao gồm bốn kiểu con:

 • xơ cứng hạch: loại phụ phổ biến nhất (60 – 80% trường hợp)
 • tế bào hỗn hợp: 25 – 30% trường hợp, thường tiến triển hơn trong chẩn đoán
 • giàu tế bào lympho: 5% trường hợp
 • suy giảm tế bào lympho: ít hơn 5% trường hợp

U lympho Hodgkin chiếm ưu thế (NLPHL)

Có các tế bào bất thường được gọi là các tế bào bỏng ngô bởi vì nó nhìn giống như bỏng ngô

 • NLPHL xảy ra ở ít hơn 5% số người mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin
 • NLPHL có xu hướng phát triển chậm hơn và được chẩn đoán sớm hơn ung thư hạch Hodgkin cổ điển và được quản lý khác nhau

Triệu chứng ung thư hạch Hodgkin

Nhiều người mắc bệnh ung thư hạch hodgkin ban đầu chỉ có một vài hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ, do đó khó có thể chẩn đoán.

Triệu chứng phổ biến nhất là sưng không đau ở cổ, dưới cánh tay hoặc ở háng. Sưng này là do các hạch bạch huyết mở rộng.

Ung thư hạch hodgkin có thể gây ra các triệu chứng được gọi là triệu chứng B:

 • sốt: không có nguyên nhân rõ ràng
 • đổ mồ hôi nhiều: đặc biệt là vào ban đêm
 • giảm cân bất ngờ

Các triệu chứng khác có thể bao gồm:

 • mệt mỏi liên tục
 • phát ban hoặc ngứa
 • ho không rõ nguyên nhân
 • khó thở

Những triệu chứng này có thể được gây ra bởi nhiều tình trạng khác chẳng hạn như: cúm hoặc các loại vi-rút khác.

Hầu hết những người có các triệu chứng này không bị ung thư hạch Hodgkin. Tuy nhiên, nếu bạn có các triệu chứng mà không có bất kỳ nguyên nhân rõ ràng hãy đi khám bác sĩ.

Nguyên nhân ung thư hạch Hodgkin

Nguyên nhân của bệnh ung thư hạch Hodgkin phần lớn chưa được biết, nhưng các yếu tố nguy cơ bao gồm:

 • Một số virus: Nhiễm Epstein-Barr (sốt tuyến hoặc bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng) hoặc vi-rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) làm tăng nguy cơ nhưng điều này chỉ giải thích một số ít trường hợp ung thư hạch Hodgkin. Hầu hết những người bị virus Epstein-Barr hoặc HIV sẽ không phát triển ung thư hạch Hodgkin.
 • Lịch sử gia đình: Có cha mẹ, anh chị em mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin làm tăng nhẹ nguy cơ phát triển bệnh này. Tuy nhiên liên kết gia đình này là không phổ biến.
 • Hệ thống miễn dịch suy yếu: Nguy cơ cao hơn nếu hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu. Điều này có thể xảy ra nếu bạn mắc bệnh tự miễn hoặc nếu bạn cần dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch sau khi ghép tạng.

Nhiều người có các yếu tố nguy cơ đã biết không phát triển bệnh ung thư hạch Hodgkin và hầu hết những người mắc bệnh này không có nguy cơ mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin không phải là bệnh truyền nhiễm.

Chuẩn đoán ung thư hạch hodgkin

Thử nghiệm ban đầu

Bác sĩ của bạn sẽ kiểm tra thể chất để kiểm tra các hạch bạch huyết và các cơ quan trong bụng của bạn xem có bị sưng không.

Xét nghiệm chẩn đoán

Sinh thiết một hạch bạch huyết bị sưng là cách phổ biến nhất để chẩn đoán u lympho Hodgkin.

 • Tất cả hoặc một phần của hạch bạch huyết sẽ được loại bỏ và các tế bào sẽ được kiểm tra dưới kính hiển vi.
 • Sinh thiết được thực hiện dưới dạng sinh thiết cắt bỏ hoặc sinh thiết lõi.

Các xét nghiệm khác

Các xét nghiệm khác cung cấp thêm thông tin để giúp lập kế hoạch điều trị của bạn:

 • Xét nghiệm máu kiểm tra xem tủy xương, thận và gan của bạn hoạt động tốt như thế nào.
 • Các xét nghiệm dàn dựng cho thấy ung thư hạch Hodgkin đã lan rộng khắp cơ thể đến mức nào bao gồm: chụp PET-CT hoặc CT, siêu âm, khát vọng tủy xương và trephine.
ung thu hach hodgkin (2)
ung thu hach hodgkin (2)

Điều trị ung thư hạch hodgkin

Điều trị chủ yếu dựa vào giai đoạn và loại nguy cơ của ung thư hạch Hodgkin. Các yếu tố khác bao gồm tuổi, triệu chứng và sức khỏe nói chung.

Phương pháp điều trị chính

 • Hóa trị liệu: sử dụng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc làm chậm sự phát triển của chúng. Tác dụng phụ của hóa trị liệu bao gồm mệt mỏi, buồn nôn, tăng nguy cơ nhiễm trùng và rụng tóc.
 • Xạ trị: sử dụng bức xạ nhắm mục tiêu để tiêu diệt hoặc làm tổn thương các tế bào ung thư để chúng không thể nhân lên. Tác dụng phụ phụ thuộc vào khu vực cơ thể của bạn được điều trị. Ví dụ, xạ trị vào cổ có thể làm cho miệng và cổ họng của bạn đau và khô.

Điều trị thêm

 • Ghép tế bào gốc: có thể là một lựa chọn nếu u lympho Hodgkin trở lại hoặc không đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Hầu hết những người được ghép tế bào gốc đều sử dụng tế bào gốc của chính họ. Bạn sẽ được hóa trị liệu liều cao trước khi cấy ghép, điều này sẽ gây ra tác dụng phụ. Điều trị này có thể mất vài tháng.
 • Liệu pháp miễn dịch nhắm mục tiêu hoặc điều trị bằng thuốc: có thể được sử dụng trong một số trường hợp những người bị ung thư hạch Hodgkin tái phát hoặc khó chữa.
 • Điều trị giảm nhẹ: có thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào của ung thư tiến triển để kiểm soát các triệu chứng và ngăn chặn ung thư lan rộng hơn nữa

Nguồn: ntlp.info

Bệnh Bạch Cầu Cấp Tính

benh bach cau cap tinh (3)
benh bach cau cap tinh (3)

Cancer chia sẻ về căn bệnh bạch cầu cấp tính bạn hiểu thêm và nhận biết về bệnh bạch cầu cấp tính, cách chẩn đoán và điều trị bệnh bạch cầu cấp tính.

Tổng quan bệnh bạch cầu

Bệnh bạch cầu bắt đầu trong một tế bào trong tủy xương. Tế bào trải qua một sự thay đổi và trở thành một loại tế bào ung thư bạch cầu.

Một khi tế bào tủy trải qua một sự thay đổi bệnh bạch cầu, các tế bào bạch cầu có thể phát triển và tồn tại tốt hơn các tế bào bình thường. Theo thời gian các tế bào ung thư bạch cầu tụ tập hoặc ngăn chặn sự phát triển của các tế bào bình thường.

Tốc độ tiến triển của bệnh bạch cầu và cách các tế bào thay thế các tế bào máu và tủy bình thường khác nhau với từng loại bệnh bạch cầu.

Bệnh bạch cầu cấp tính phát triển nhanh chóng và xấu đi nhanh chóng, nhưng bệnh bạch cầu mãn tính trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

benh bach cau cap tinh (1)
benh bach cau cap tinh (1)

Bệnh bạch cầu cấp tính là gì?

Bệnh bạch cầu cấp tính là một bệnh ung thư máu phát triển đột ngột và tiến triển nhanh chóng. Nó bắt đầu khi cơ thể tạo ra quá nhiều tế bào bạch cầu chưa trưởng thành (tế bào đạo ôn). Chúng nhân lên khỏi tầm kiểm soát và tiếp tục phân chia nhưng không bao giờ trưởng thành thành các tế bào bình thường.

Bởi vì các tế bào ung thư bạch cầu là chưa trưởng thành và bất thường chúng không thực hiện chức năng chống nhiễm trùng thông thường của các tế bào bạch cầu. Chúng cũng lấn át các tế bào bạch cầu bình thường sau đó có thể hoạt động bình thường, điều này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Khi tủy xương lấp đầy với các tế bào ung thư bạch cầu, sẽ có rất ít chỗ cho các tế bào hồng cầu và tiểu cầu khỏe mạnh được sản xuất. Điều này có thể gây ra mệt mỏi, vấn đề chảy máu và các vấn đề sức khỏe khác.

Sự khác biệt giữa bệnh bạch cầu cấp tính và mãn tính

Bệnh bạch cầu cấp tính

Thường ảnh hưởng đến các tế bào chưa trưởng thành, xảy ra đột ngột và phát triển nhanh chóng. Có hai loại bệnh bạch cầu cấp tính:

 • bệnh bạch cầu tủy cấp tính (AML)
 • bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL)

Bệnh bạch cầu mãn tính

Thường ảnh hưởng đến các tế bào trưởng thành hơn, xuất hiện dần dần và phát triển chậm dần sau nhiều tháng. Có hai loại bệnh bạch cầu mãn tính:

 • bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính (CML)
 • bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính (CLL)

Sự khác biệt giữa AML và  ALL là gì?

AML là viết tắt của bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính và ALL là viết tắt của bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính. Đây là hai loại chính của bệnh bạch cầu cấp tính.

Sự khác biệt giữa chúng là loại tế bào bạch cầu bị ảnh hưởng.

Bệnh bạch cầu tủy cấp tính (AML)

 • Cơ thể có quá nhiều tế bào bạch cầu được gọi là Myeloblasts
 • Có nhiều loại AML khác nhau bao gồm một loại phụ được gọi là Bệnh bạch cầu cấp tính tiên phát (APML) được điều trị khác nhau.

Bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính (ALL)

 • Cơ thể có quá nhiều tế bào bạch cầu được gọi là Lymphoblasts
 • ALL có thể phát triển từ tế bào B hoặc tế bào T là các loại tế bào lympho khác nhau. Các kiểu con chính của ALL là ALL tế bào B, ALL tế bào Tdòng hỗn hợp ALL.

Nguyên nhân bệnh bạch cầu cấp tính

Nguyên nhân chính xác của bệnh bạch cầu cấp tính vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng một số yếu tố được biết là làm tăng cơ hội phát triển bệnh bao gồm:

 • điều trị trước đó bằng hóa trị hoặc xạ trị
 • có một số rối loạn di truyền, chẳng hạn như hội chứng Down
 • tiếp xúc với mức độ phóng xạ cao
 • tiếp xúc với một số hóa chất, chẳng hạn như benzen, các sản phẩm dầu mỏ, sơn, thuốc trừ sâu và kim loại nặng, trong một thời gian dài.

Ngoài ra: hút thuốc, béo phì và rối loạn máu đặc biệt như tủy là các yếu tố nguy cơ đã biết đối với AML.

Một số vi-rút như vi-rút Epstein-Barr làm tăng nguy cơ ALL.

Triệu chứng bệnh bạch cầu cấp tính

Đôi khi một người sẽ không có triệu chứng hoặc triệu chứng mơ hồ như cảm lạnh liên tục và bệnh bạch cầu được phát hiện trong một xét nghiệm máu thông thường. Tuy nhiên, nhiều người bị AML hoặc ALL thấy rằng một số triệu chứng sau đây xuất hiện nhanh chóng trong một vài tuần.

 • Mệt mỏi hoặc các dấu hiệu thiếu máu khác: Thiếu hồng cầu có thể gây thiếu máu. Dấu hiệu thiếu máu bao gồm mệt mỏi, yếu, da nhợt nhạt và khó thở.
 • Tăng bầm tím và chảy máu: Thiếu tiểu cầu có thể gây bầm tím mà không có vết sưng hoặc ngã, chảy máu cam, chảy máu nướu, phụ nữ nặng và các đốm nhỏ màu đỏ hoặc tím trên da hoặc miệng.
 • Nhiễm trùng lặp đi lặp lại hoặc liên tục: Thiếu các tế bào bạch cầu bình thường có thể gây loét miệng, đau họng, sốt, đổ mồ hôi, ho, nhọt, vết cắt hoặc vết trầy xước và đi tiểu thường xuyên và đau đớn.
 • Lá lách và hạch bạch huyết mở rộng: Lá lách là một cơ quan trong bụng trong khi các hạch bạch huyết là các cấu trúc nhỏ ở cổ, nách, ngực, bụng và háng. Lá lách và các hạch bạch huyết là một phần của hệ thống bạch huyết cơ thể, giúp lọc độc tố, lưu trữ các tế bào máu và giúp chống lại nhiễm trùng. Khi bệnh bạch cầu gây ra sự tích tụ của các tế bào bạch cầu bất thường các hạch bạch huyết và lá lách có thể bị sưng lên. Một lá lách mở rộng có thể gây đau hoặc khó chịu ở bụng hoặc lưng.

Các triệu chứng ít gặp hơn của bệnh bạch cầu bao gồm đau xương hoặc khớp, sưng nướu và đau, nổi mẩn da, đau đầu, giảm cân, các vấn đề về thị lực, nôn mửa và đau ngực.

Chuẩn đoán bệnh bạch cầu cấp tính

Chuẩn đoán AML

Các xét nghiệm chuẩn đoán chính của AML bao gồm:

 • Xét nghiệm máu: lấy một mẫu máu sử dụng công thức máu toàn phần để kiểm tra tế bào bạch cầu
 • Sinh thiết tủy xương: một mẫu xương tủy được lấy ra khỏi xương hông của bạn với một kim và kiểm tra các tế bào ung thư bạch cầu.

Các xét nghiệm khác như chụp CT hoặc siêu âm để xác nhận chẩn đoán và tìm ra loại phụ của AML.

Chuẩn đoán ALL

Các xét nghiệm chuẩn đoán chính của ALL bao gồm:

 • Công thức máu toàn phần: một mẫu máu được lấy để kiểm tra tế bào bạch cầu
 • Sinh thiết tủy xương: một mẫu xương tủy được lấy ra khỏi xương hông của bạn với một kim và kiểm tra các tế bào ung thư bạch cầu
 • Chọc dò tủy sống: một mẫu của não chất lỏng (CSF) được lấy từ cột sống dưới của bạn.

Các xét nghiệm khác như chụp CT hoặc siêu âm để xác nhận chẩn đoán và tìm ra loại phụ của ALL.

benh bach cau cap tinh (2)
benh bach cau cap tinh (2)

Điều trị bệnh bạch cầu cấp tính

Điều trị AML

Điều trị chính cho AML là hóa trị liệu, trong đó sử dụng thuốc để tiêu diệt hoặc làm hỏng ung thư tế bào. Thường có hai giai đoạn điều trị:

 • giai đoạn cảm ứng: hóa trị liệu chuyên sâu
 • giai đoạn củng cố: hóa trị để tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư còn sót lại.

Một tiểu loại của AML được gọi là promyelocytic cấp tính bệnh bạch cầu (APML) được điều trị khác nhau thường với ba giai đoạn điều trị: cảm ứng, củng cố và bảo trì.

Phương pháp điều trị khác

Một số người mắc AML có thể sử dụng phương pháp điều trị khác như:

 • cấy ghép tế bào gốc
 • điều trị bằng thuốc liều thấp
 • xạ trị

Những người mắc AML tiên tiến có thể giảm nhẹ điều trị để cải thiện chất lượng cuộc sống

Điều trị ALL

Điều trị chính cho ALL là hóa trị liệu, trong đó sử dụng thuốc để tiêu diệt hoặc làm hỏng ung thư tế bào. Thường có ba giai đoạn điều trị:

 • giai đoạn cảm ứng: hóa trị liệu chuyên sâu
 • giai đoạn củng cố: hóa trị để tiêu diệt bất kỳ tế bào ung thư còn sót lại
 • giai đoạn duy trì: liều thấp hóa trị để kéo dài thời gian thuyên giảm.

Phương pháp điều trị khác

Một số người có ALL có thể sử dụng phương pháp điều trị khác như:

 • cấy ghép tế bào gốc
 • xạ trị

Những người có ALL có thể điều trị giảm nhẹ để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nguồn: cancer.nhathuoclanphuong.net