Tổng hợp bài viết hay nói về NTLP Cancer Health

0
11435
Tong hop bai viet ve NhaThuocLanPhuong.jpg
Tong hop bai viet ve NhaThuocLanPhuong.jpg

Tổng hợp bài viết hay nói về Nhà thuốc lan Phương

Danh mục thuốc tại https://thuoclp.com

Stt Vị trí Danh Mục Tên thuốc hoạt chất Link
1 A Ung Thư Phổi Giotrif 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-giotrif-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-giotrif/
2 A ung thư phổi Xovoltib 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xovoltib-40mg-afatinib-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xovoltib/
3 A ung thư phổi Alecensa 150mg Alectinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alecensa-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-alecensa/
4 A ung thư phổi Alecnib 150mg Alectinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alecnib-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alecnib/
5 A ung thư phổi Zykadia 150mg Ceritinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zykadia-150mg-ceritinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-zykadia/
6 A ung thư phổi Crizonix 250mg Crizotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-crizonix-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-crizonix/
7 A ung thư phổi Xalkori 250mg Crizotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xalkori-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xalkori/
8 A Ung Thư Phổi Erlonat 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/gia-thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
9 A ung thư phổi Erlocip 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-erlocip-150-mg-cipla-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-erlocip/
10 A ung thư phổi Tarceva 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tarceva-150mg-30-vien-erlotinib-gia-thuoc-tarceva/
11 A Ung Thư Phổi Geftinat 250mg Gefitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-geftinat-250mg-natco-gia-thuoc-geftinib/
12 A Ung Thư Phổi Iressa 250mg Gefitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-iressa-250mg-gefitinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
13 A Ung Thư Phổi Osicent 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-osicent/
14 A Ung Thư Phổi Osimert 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-osimert-80mg-gia-bao-nhieu-mua-osimertinib-o-dau/
15 A ung thư phổi Tagrisso 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tagrisso-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-tagrisso/
16 A ung thư phổi Tagrix 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
17 A ung thư phổi Alimta 100mg Pemetrexed https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alimta-100mg-pemetrexed-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alimta/
18 A ung thư phổi Afanix 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-afanix-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-afanix/
19 A xơ hóa phổi Ofev 150mg Nintedanib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ofev-150mg-nintedanib-dieu-tri-benh-xo-phoi-gia-thuoc-ofev/
20 A xơ hóa phổi Esbriet 267mg pirfenidone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-esbriet-267mg-pirfenidone-dieu-tri-benh-xo-hoa-phoi-gia-thuoc-esbriet/
21 B ung thư vú Arimidex 1mg Anastrozole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-arimidex-1mg-28-vien-anastrozole-gia-thuoc-arimidex-1mg/
22 B ung thư vú Afinitor 10mg everolimus https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-afinitor-10mg-everolimus-ung-thu-vu-gia-thuoc-afinitor/
23 B ung thư vú Aromasin 25mg Exemestane https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-aromasin-25mg-exemestane-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-aromasin/
24 B ung thư vú Tykerb 250mg lapatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tykerb-250mg-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-tykerb/
25 B ung thư vú Femara 2.5mg Letrozole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-femara-2-5mg-letrozole-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-femara/
26 B Ung Thư Vú Ibrance palbociclib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ibrance-dieu-tri-ung-thu-vu-di-can-gia-thuoc-ibrance/
27 B Ung Thư Vú Herceptin 150mg Trastuzumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-herceptin-150mg-trastuzumab-ung-thu-vu-da-day-gia-thuoc-herceptin/
28 B Ung Thu Vú, Phổi Navelbine 30mg Vinorelbine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-navelbine-30mg-vinorelbine-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-navelbine/
29 C Ung Thư Gan Lenvaxen 4mg 10mg Lenvatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lenvaxen-4mg-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-lenvaxen/
30 C Ung Thư Gan Lenvima 4mg 10mg Lenvatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lenvima-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-thuoc-lenvima/
31 C Ung thư Gan Nexavar 200mg Sorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-nexavar-200mg-60-vien-gia-thuoc-sorafenib/
32 C ung thư gan Sorafenat 200mg Sorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sorafenat-200mg-natco-gia-thuoc-sorafenib/
33 C ung thư thận Votrient 400mg Pazopanib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-votrient-400mg-pazopanib-dieu-tri-ung-thu-than-gia-thuoc-votrient/
34 D ung thư đại trực tràng Xeloda 500mg Capecitabine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xeloda-500mg-120-vien-capecitabine-gia-thuoc-xeloda/
35 D ung thư đại trực tràng Xeltabin 500 mg Capecitabine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xeltabin-500-mg-kapesitabin-dieu-tri-ung-thu-dai-truc-trang/
36 D Ung thư đại trực tràng, gan Regonix 40mg Regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-regonix-40mg-regorafenib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-regonix/
37 D Ung thư đại trực tràng, gan resihance 40mg regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-regorafenib-40mg-resihance-gia-thuoc-regorafenib/
38 D Ung thư đại trực tràng, gan Stivarga 40mg regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-tri-ung-thu-truc-trang-gia-thuoc-stivarga/
39 D ung thư ruột, tuyến tụy hoặc thận Sutent 12.5mg Sunitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sutent-12-5mg-sunitinib-dieu-tri-ung-thu-ruot-tuyen-tuy-hoac-than-gia-thuoc-sutent/
40 E Tuyến tiền liệt Avodart 0.5mg Dutasteride https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avodart-0-5mg-30-vien-dutasteride-gia-thuoc-avodart/
41 E Tuyến tiền liệt Vesicare 5mg Solifenacin succinate https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vesicare-5mg-solifenacin-succinate-gia-thuoc-vesicare/
42 E ung thư tiền liệt tuyến Abirapro 250mg Abiraterone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-abirapro-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-glenmark/
43 E Ung thư tuyến tiền liệt Zytiga 250mg Abiraterone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zytiga-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-gia-thuoc-zytiga/
44 E Ung thư tuyến tiền liệt Casodex 50mg Bicalutamide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-casodex-50mg-28-vien-gia-thuoc-casodex-50mg/
45 E Ung thư tuyến tiền liệt Xtandi 40mg Enzalutamide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xtandi-40mg-enzalutamide-ung-thu-tuyen-tien-liet-gia-thuoc-xtandi/
46 E Ung thư tuyến tiền liệt Zoladex 3.6mg Goserelin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zoladex-3-6mg-goserelin-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-zoladex/
47 F ung thư máu Vidaza 100mg Azacitidine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vidaza-100mg-azacitidine-dieu-tri-ung-thu-tuy-xuong-suy-tuy-bach-cau-man-tinh-gia-thuoc-vidaza/
48 F Ung thư máu Leukeran 2mg Chlorambucil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-leukeran-2mg-chlorambucil-dieu-tri-ung-thu-mau-gia-thuoc-leukeran/
49 F ung thư máu Revolade 25mg Eltrombopag https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-revolade-25mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-thuoc-revolade/
50 F ung thư máu Revolade 50mg Eltrombopag https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-revolade-50mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/
51 F Ung thư máu Glivec 100mg Imatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-glivec-100mg-imatinib-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-glivec-100mg/
52 F Ung thư máu Glivec 400mg Imatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-glivec-400mg-imatinib-benh-bach-cau-man-gia-thuoc-glivec-400/
53 F Ung thư máu Leunase L-asparaginase https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-leunase-10000-ku-l-asparaginase-benh-bach-cau-cap-gia-leunase/
54 F Ung thư Máu Alkeran 2mg Melphalan https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alkeran-2mg-melphalan-ung-thu-mau-gia-thuoc-alkeran/
55 F Ung thư máu Tasigna 200mg Nilotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tasigna-200mg-nilotinib-dieu-tri-ung-thu-mau-nhiem-sac-the-philadelphia-duong-tinh/
56 F ung thư máu Iclusig 15mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-iclusig-15mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-thuoc-iclusig/
57 F Ung thư máu Lucipona 15mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lucipona-15mg-ponatinib-dieu-tri-benh-bach-cau-gia-lucipona/
58 F Ung thư máu Ponaxen 45mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ponaxen-45mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-ponaxen/
59 F Ung thư máu Jakavi 15mg Ruxolitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-jakavi-15mg-ruxolitinib-gia-bao-nhieu-mua-thuoc-jakavi-o-dau/
60 F Ung thư máu Jakavi 20mg Ruxolitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-benh-roi-loan-tuy-xuong-gia-thuoc-jakavi/
61 F Ung thư máu PuriNethol 50mg Mercaptoprin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-purinethol-50mg-25-vien-mercaptoprin-gia-thuoc-purinethol/
62 G ung thư buồng trứng Niranib 100mg Niraparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-niranib-100mg-niraparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-niranib/
63 G Ung thư buồng trứng Lynib 100mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lynib-100mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-lynib/
64 G Ung thư buồng trứng Lynparza 50mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lynparza-50mg-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-thuoc-lynparza/
65 G ung thư buồng trứng Olanib 50mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-olanib-50mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-olanib/
66 H Chống Ung Thư, ăn ngon Megace 160mg Megestrol acetat https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-megace-160mg-megestrol-acetat-30-vien/
67 H Hỗ trợ ung thư Fukujyusen Nấm Linh Chi https://thuoclp.com/san-pham/fukujyusen-phong-chong-va-dieu-tri-ung-thu-nhat-ban/
68 H Hỗ trợ ung thư Fucoidan Tảo Nhật https://thuoclp.com/san-pham/fucoidan-nhat-la-gi-cong-dung-cua-fucoidan/
69 H ung thư các loại Tecentriq 1200mg/20ml Atezolizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tecentriq-1200mg-20ml-atezolizumab-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-di-can-gia-tecentriq/
70 H ung thư các loại Opdivo 100mg/10ml Nivolumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-opdivo-100mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
71 H ung thư các loại Opdivo 40mg/10ml Nivolumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-opdivo-40mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
72 H Ung thư các loại Avastin 100mg/4ml Bevacizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avastin-100mg-4ml-bevacizumab-dich-tiem-dieu-tri-ung-thu/
73 H Ung thư các loại Avastin 400mg/16ml Bevacizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avastin-400mg-16ml-bevacizumab-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-avastin/
74 H Ung thư các loại Erbitux 100mg/20ml cetuximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-erbitux-100mg-20ml-cetuximab-dieu-tri-benh-ung-thu-gia-thuoc-erbitux/
75 H Ung thư các loại Keytruda 100mg/4ml Pembrolizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-keytruda-pembrolizumab-100mg/
76 H Ung thư các loại Cyramza 10mg/ml Ramucirumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cyramza-10mg-ml-ramucirumab-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-di-can/
77 H Ung thư các loại Kadcyla 100mg trastuzumab emtansine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-kadcyla-100mg-giup-phong-chong-ung-thu-gia-thuoc-kadcyla/
78 I ung thư da Tafinlar 75mg Dabrafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tafinlar-75mg-dabrafenib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-thuoc-tafinlar/
79 I Ung thư Da Mekinist 2mg Trametinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-mekinist-2mg-trametinib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-mekinist/
80 I ung thư lan ra xương Zometa 4mg/5ml Axit Zoledronic https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zometa-4mg-5ml-axit-zoledronic-ung-thu-tuy-xuong-gia-thuoc-zometa/
81 I ung thư lan ra xương Xgeva 120mg Denosumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xgeva-120mg-denosumab-ung-thu-lan-ra-xuong-tang-canxi-mau/
82 I Ung thư Não Gleostine 40mg Lomustine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-gleostine-40mg-dieu-tri-cac-khoi-u-nao-gia-thuoc-gleostine/
83 I Ung thư não Temodal 100mg Temozolomide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-temodal-100mg-temozolomide-thuoc-gi-gia-thuoc-temodal/
84 K Điều Trị loãng xương Aclasta 5mg/100ml  acid Zoledronic https://thuoclp.com/san-pham/aclasta-5mg100ml-gia-thuoc-aclasta-loang-xuong/
85 K Điều Trị loãng xương Bonviva 150mg ibandronic https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-bonviva-150mg-ibandronic-dieu-tri-loang-xuong-sau-man-kinh/
86 K Điều Trị loãng xương Actonel 35mg Risedronate https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-actonel-35mg-risedronate-dieu-tri-loang-xuong-gia-thuoc-actonel/
87 k ung thư hạch Adcetris 50mg Brentuximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-adcetris-50mg-brentuximab-dieu-tri-ung-thu-hach-hodgkin-gia-adcetris/
88 k ung thư hạch Ibrutinix 140mg Ibrutinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ibrutinix-140mg-ibrutinib-dieu-tri-ung-thu-hach-gia-ibrutinix/
89 L Chống phơi nhiễm HIV Truvada emtricitabine 200mg và tenofovir 245mg https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-truvada-chong-phoi-nhiem-ngua-hiv-emtricitabine-200mg-va-tenofovir-245mg/
90 L chống phơi nhiễm HIV Ricovir-Em 300mg / 200mg Tenofovir 300mg và Emtricitabine 200mg https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ricovir-em-chong-phoi-nhiem-hiv-tenofovir-300mg-va-emtricitabine-200mg-gia-ricovir-em/
91 L Viêm Gan B C  Zepatier 50mg/100mg Elbasvir và grazoprevir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zepatier-50mg-100mg-dieu-tri-viem-gan-c-gia-thuoc-zepatier/
92 L Viêm Gan B C Viread 300mg Tenofovir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-viread-300mg-tenofovir-thuoc-chong-mot-so-vi-rut-gia-viread/
93 M Chống Thải Ghép, Vảy Nến Sandimmun Neoral 25mg Ciclosporin https://thuoclp.com/san-pham/sandimmun-neoral-25mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-25mg/
94 M Thuốc Thải Ghép Neoral 100mg Ciclosporin https://thuoclp.com/san-pham/sandimmun-neoral-100mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-100mg/
95 M Thuốc Thải Ghép CellCept 250mg Mycophenolate mofetil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cellcept-250mg-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc-cellcept/
96 M Thuốc Thải Ghép CellCept 500mg Mycophenolate mofetil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cellcept-500mg-50-vien-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc/
97 M thuốc thải Ghép Prograf 1mg Tacrolimus https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-prograf-1mg-tacrolimus-phong-ngua-dao-thai-ghep-than-gan-gia-thuoc-prograf/
98 M Thuốc vảy nến Soriatane 25mg Acitretin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-soriatane-25mg-acitretin-dieu-tri-benh-vay-nen-gia-soriatane/
99 M thuốc Vẩy nến Remicade 100mg Infliximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-remicade-100mg-infliximab-dieu-tri-viem-khop-vay-nen-viem-loet-dai-trang-gia-bot-pha-tiem-remicade/
100 N Chống Huyết Khối Eliquis 5mg Apixaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-eliquis-5mg-apixaban-giup-phong-chong-dot-quy-gia-thuoc-eliquis/
101 N Chống Huyết Khối Pradaxa 110mg Dabigatran etexilate https://thuoclp.com/san-pham/gia-thuoc-pradaxa-110mg-dabigatran-etexilate/
102 N Chống Huyết Khối Xarelto 10mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-10mg-rivaroxaban-phong-ngua-huyet-khoi-tinh-mach-gia-thuoc-xarelto-10mg/
103 N Chống Huyết Khối Xarelto 15mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-15mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-15mg/
104 N Chống Huyết Khối Xarelto 20mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-20mg/
105 O Prolactin cao, u tuyến yên Dostinex 0.5mg Cabergoline https://thuoclp.com/san-pham/dostinex-0-5mg-8-vien-cabergoline-gia-thuoc-dostinex/
106 O Thuốc đạm thận Ketosteril Ketosteril https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ketosteril-100-vien-gia-thuoc-trong-benh-than-man/
107 O Thuốc động kinh Keppra 500mg Levetiracetam https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-keppra-500mg-50-vien-levetiracetam-gia-thuoc-keppra/
108 O Thuốc động kinh Sabril 500mg Vigabatrin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sabril-500mg-100-vien-vigabatrin-gia-thuoc-sabril/
109 O Thuốc teo cơ Rilutek 50mg Riluzole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-rilutek-50mg-56-vien-riluzole-gia-thuoc-rilutek/
110 P nhiễm khuẩn CMV Valcyte 450mg Valganciclovir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-viem-vong-mac-gia-thuoc-valcyte/
111 P Nhiễm Trùng do Nấm Noxafil 100mg posaconazole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-noxafil-100mg-dieu-tri-phong-chong-nhiem-trung-gia-thuoc-noxafil/
112 P Nhiễm Trùng do Nấm Vfend 200 mg Voriconazole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vfend-200mg-voriconazole-dieu-tri-nhiem-trung-do-nam/
113 P tăng huyết áp động mạch phổi Tracleer 125mg  Bosentan https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tracleer-125mg-bosentan-thuoc-dieu-tri-tang-huyet-ap-dong-mach-phoi-gia-thuoc-tracleer/
114 P Tắt nghẽn phổi Spiriva 18mcg Tiotropium https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-spiriva-18mcg-dieu-tri-tac-nghen-phoi-man-tinh-gia-thuoc-spiriva/
115 Q Hormone tăng trưởng Genotropin 12mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-genotropin-12mg-somatropin-36iu-hormone-tang-truong/
116 Q Hormone tăng trưởng Norditropin 10mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-norditropin-10mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
117 Q Hormone tăng trưởng Norditropin 15mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-norditropin-15mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
118 Q Thuốc Tiểu đường Ryzodeg 100u/ml Insulin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ryzodeg-100u-ml-dieu-tri-benh-benh-tieu-duong-gia-thuoc-ryzodeg/
Đọc thêm:   Ung Thư Vòm Họng

 

Thuốc phổ biến:

Kiến thức bệnh học:

Danh mục thuốc điều trị:

Bài viết hay nói về NTLP Cancer Health

Stt Link
1 http://chogannha.com/threads/thuoc-cellcept-500mg-thuoc-mycophenolate-mofetil-dieu-tri-du-phong-thai-ghep-than-tim.121749/
2 http://danchungcu.net/threads/thuốc-arimidex-1mg-là-thuốc-gi-thuốc-anastrozole-hỗ-trợ-điều-trị-ưng-thư-vú.67303/
3 http://danchungcu.net/threads/thuốc-erlocip-150mg-là-thuốc-gì-thuốc-erlotinib-điều-trị-ung-thư-phổi.67471/
20 http://danchungcu.net/threads/thuốc-neoral-100mg-là-thuốc-gì-thuốc-ciclosporin-ức-chế-miễn-dịch-chỉ-định-trong-ghép-tạng-đặc.67347/
21 http://danchungcu.net/threads/thuốc-xeloda-500mg-là-thuốc-gì-thuốc-capecitabine-thuốc-điều-trị-ung-thư-đại-trực-tràng.67325/
24 http://purinethol50mg.blogspot.com/
25 http://purinethol50mg.blogspot.com/2016/10/
26 http://purinethol50mg.blogspot.com/2016/10/thuoc-purinethol-50mg-mercaptopurine-tphcm-hanoi.html
2 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Nguyen-nhan-hinh-thanh-va-cach-phong-ngua-ung-thu-than-nhu-the-naoU–460380
3 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Nguyen-nhan-hinh-thanh-va-cach-phong-ngua-ung-thu-vu-nhu-the-naoU–460242
4 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuc-pham-ho-tro-dieu-tri-ung-thu-phoi–495755
5 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Arimidex-1mg-Anastrozole-dieu-tri-ung-thu-vu–425757
6 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Casodex-la-giU-cong-dung-thuoc-Bicalutamide-50mgU-gia-bao-nhieuU–426745
7 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Ciclosporin-la-giU-cong-dung-thuoc-Neoral-100mgU-gia-bao-nhieuU–428337
8 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Crizotinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Crizonix-250mgU–457592
9 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Erlocip-150mg-thuoc-CIPLA-dieu-tri-ung-thu-phoi–427087
10 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Erlonat-la-giU-cong-dung-thuoc-Erlotinib-150mgU–457497
11 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Gefitinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Gefitinib-250mgU–457611
12 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Imatinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Glivec-100mg-U–457405
13 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Ketosteril-la-giU-cong-dung-thuoc-Ketosteril-600-mg-U-gia-bao-nhieuU–435942
14 http://sinhvienythaibinh.net/forum/user-nhathuoclanphuong–22699
23 http://ykhoataynguyen.com/members/nha-thuc-lan-phuong.1034/
27 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/
28 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/
29 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/
30 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/rilutek-50mg-56-vien-ieu-tri-teo-co.html
31 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/thuoc-ketosteril-phong-tranh-va-ieu-tri.html
32 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/
33 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/
34 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/sabril-500mg-hop-100-vien-thuoc-chong.html
35 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/thuoc-casodex-50mg-ieu-tri-ung-thu-tien.html
36 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/03/
37 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/03/thuoc-dostinex-05mg-ieu-tri-chung-vo.html
38 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/09/
39 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/09/thuoc-keppra-500mg-levetiracetam-dong-kinh-co-giat.html
40 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/10/
41 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/10/thuoc-purinethol-50mg-mercaptopurine-chong-ung-thu.html
42 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/
43 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/04/
44 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/04/thuoc-iressa-250mg-gefitinib-ung-thu-phoi-gia-tot.html
45 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/05/
46 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/05/thuoc-nexavar-200mg-60-vien-sorafenib.html
47 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/07/
48 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/07/megace-160mg-thuoc-megestrol-acetat.html
49 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/
50 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-sorafenat-200mg-natco-gia.html
51 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-ieu.html
52 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-temodal-100mg-temozolomide.html
53 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-ieu-tri.html
54 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/
55 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/gia-thuoc-alkeran-2mg-melphalan-ung-thu-mau.html
56 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/gia-thuoc-vesicare-5mg-solifenacin-succinate.html
57 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-gia-bao-nhieu.html
58 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-thuoc-chong-huuyet-khoi.html
59 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/
60 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/gia-thuoc-tracleer-125mg-bosentan-thuoc.html
61 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-gia-bao.html
62 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-gia-mua-ban.html
63 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/
64 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-tagrisso-80mg-osimertinib-ieu-tri.html
65 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-truvada-thuoc-ngua-hiv-au-tien.html
66 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-xalkori-250mg-crizotinib-ieu-tri.html
67 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-zepatier-la-gi-gia-thuoc-zepatier.html
68 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-zytiga-250mg-gia-thuoc-abiraterone.html
69 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/
70 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/
71 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-aclasta-5mg100ml-gia-bao-nhieu.html
72 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-arimidex-1mg-gia-bao-nhieu-mua.html
73 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-erlocip-la-gi-cong-dung-thuoc.html
74 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-erlonat-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
75 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-glivec-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
76 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-neoral-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
77 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-xeloda-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
78 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/
79 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/thuoc-abirapro-250mg-gia-bao-nhieu-mua.html
80 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/thuoc-femara-25mg-gia-bao-nhieu-mua.html
81 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/
82 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-osicent-80mg-gia-bao-nhieu-mua.html
83 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-pradaxa-110mg-gia-bao-nhieu-mua.html
84 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-zoladex-36mg-gia-bao-nhieu-mua.html
85 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/
86 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/05/
87 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/07/
88 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/
89 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-avastin-100mg4ml-bevacizumab_27.html
90 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-cellcept-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
91 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-dostinex-05mg-thuoc-cabergoline.html
92 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-giotrif-40mg-thuoc-afatinib-ieu.html
93 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-aromasin-25mg-thuoc-exemestane.html
94 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-avastin-gia-bao-nhieu-mua-thuoc.html
95 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-bonviva-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
96 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-crizotinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
97 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-crizotinib-la-gi-cong-dung-thuoc_19.html
98 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-eltrombopag-la-gi-cong-dung-thuoc.html
99 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-erlotinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
100 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-gefitinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
101 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-geftinat-250mg-geftinib-thuoc.html
102 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-genotropin-12mg-thuoc-somatropin.html
103 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-mycophenolate-mofetil-la-gi-cong.html
104 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-nexavar-200mg-gia-bao-nhieu-mua.html
105 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-opdivo-100mg10ml-thuoc-nivolumab.html
106 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-osimertinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
107 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-regorafenib-la-gi-cong-dung-thuoc_13.html
108 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-rilutek-50mg-gia-bao-nhieu-mua.html
109 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-sabril-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
110 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-sorafenat-200mg-thuoc-sorafenib.html
111 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-tagrix-80-mg-gia-bao-nhieu-mua.html
112 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-tarceva-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
113 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-valcyte-450mg-thuoc.html
114 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-vidaza-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
115 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-bang-quang-nhu-nao.html
116 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-buong-trung-nhu-nao.html
117 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-xuong-nhu-nao-thuoc-ieu.html
118 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/nha-thuoc-lan-phuong-giai-phap-nham-muc.html
119 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-femara-25mg-thuoc-letrozole-ieu.html
120 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-ibrutinix-140mg-gia-bao-nhieu-mua.html
121 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-lenvatinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
122 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-ricovir-em-200mg300mg-gia-bao.html
123 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/06/thuoc-glivec-400mg-gia-bao-nhieu-mua_12.html
15 https://raovat49.com/s/thuoc-truvada-dieu-tri-bang-khang-virus-ngan-ngua-hiv-2670070
1 https://webraovat.com/ads/5-thong-tin-quan-trong-ve-thuoc-ngan-ngua-hiv-dau-tien-truvada/
16 https://www.5giay.com/detail.aspx?t=9314270
17 https://www.5giay.com/detail.aspx?t=9358236
Đọc thêm:   Ung Thư Thận

 

NTLP Cancer Health chỉ bán thuốc Online và giao hàng tận nơi

Địa chỉ 1: 47B đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TpHCM

Địa chỉ 2: 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline 10901771516(WhatsappZaloFacebook,Viber)
Hotline 20933049874(WhatsappZaloFacebook,Viber)

 

 

 

 

Leave a Reply