Tổng hợp bài viết hay nói về NTLP Cancer Health

0
10585
Tong hop bai viet ve NhaThuocLanPhuong.jpg
Tong hop bai viet ve NhaThuocLanPhuong.jpg

Tổng hợp bài viết hay nói về Nhà thuốc lan Phương

Danh mục thuốc tại https://thuoclp.com

Stt Vị trí Danh Mục Tên thuốc hoạt chất Link
1 A Ung Thư Phổi Giotrif 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-giotrif-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-giotrif/
2 A ung thư phổi Xovoltib 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xovoltib-40mg-afatinib-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xovoltib/
3 A ung thư phổi Alecensa 150mg Alectinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alecensa-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-alecensa/
4 A ung thư phổi Alecnib 150mg Alectinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alecnib-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alecnib/
5 A ung thư phổi Zykadia 150mg Ceritinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zykadia-150mg-ceritinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-zykadia/
6 A ung thư phổi Crizonix 250mg Crizotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-crizonix-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-crizonix/
7 A ung thư phổi Xalkori 250mg Crizotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xalkori-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xalkori/
8 A Ung Thư Phổi Erlonat 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/gia-thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
9 A ung thư phổi Erlocip 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-erlocip-150-mg-cipla-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-erlocip/
10 A ung thư phổi Tarceva 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tarceva-150mg-30-vien-erlotinib-gia-thuoc-tarceva/
11 A Ung Thư Phổi Geftinat 250mg Gefitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-geftinat-250mg-natco-gia-thuoc-geftinib/
12 A Ung Thư Phổi Iressa 250mg Gefitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-iressa-250mg-gefitinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
13 A Ung Thư Phổi Osicent 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-osicent/
14 A Ung Thư Phổi Osimert 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-osimert-80mg-gia-bao-nhieu-mua-osimertinib-o-dau/
15 A ung thư phổi Tagrisso 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tagrisso-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-tagrisso/
16 A ung thư phổi Tagrix 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
17 A ung thư phổi Alimta 100mg Pemetrexed https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alimta-100mg-pemetrexed-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alimta/
18 A ung thư phổi Afanix 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-afanix-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-afanix/
19 A xơ hóa phổi Ofev 150mg Nintedanib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ofev-150mg-nintedanib-dieu-tri-benh-xo-phoi-gia-thuoc-ofev/
20 A xơ hóa phổi Esbriet 267mg pirfenidone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-esbriet-267mg-pirfenidone-dieu-tri-benh-xo-hoa-phoi-gia-thuoc-esbriet/
21 B ung thư vú Arimidex 1mg Anastrozole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-arimidex-1mg-28-vien-anastrozole-gia-thuoc-arimidex-1mg/
22 B ung thư vú Afinitor 10mg everolimus https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-afinitor-10mg-everolimus-ung-thu-vu-gia-thuoc-afinitor/
23 B ung thư vú Aromasin 25mg Exemestane https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-aromasin-25mg-exemestane-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-aromasin/
24 B ung thư vú Tykerb 250mg lapatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tykerb-250mg-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-tykerb/
25 B ung thư vú Femara 2.5mg Letrozole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-femara-2-5mg-letrozole-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-femara/
26 B Ung Thư Vú Ibrance palbociclib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ibrance-dieu-tri-ung-thu-vu-di-can-gia-thuoc-ibrance/
27 B Ung Thư Vú Herceptin 150mg Trastuzumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-herceptin-150mg-trastuzumab-ung-thu-vu-da-day-gia-thuoc-herceptin/
28 B Ung Thu Vú, Phổi Navelbine 30mg Vinorelbine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-navelbine-30mg-vinorelbine-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-navelbine/
29 C Ung Thư Gan Lenvaxen 4mg 10mg Lenvatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lenvaxen-4mg-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-lenvaxen/
30 C Ung Thư Gan Lenvima 4mg 10mg Lenvatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lenvima-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-thuoc-lenvima/
31 C Ung thư Gan Nexavar 200mg Sorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-nexavar-200mg-60-vien-gia-thuoc-sorafenib/
32 C ung thư gan Sorafenat 200mg Sorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sorafenat-200mg-natco-gia-thuoc-sorafenib/
33 C ung thư thận Votrient 400mg Pazopanib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-votrient-400mg-pazopanib-dieu-tri-ung-thu-than-gia-thuoc-votrient/
34 D ung thư đại trực tràng Xeloda 500mg Capecitabine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xeloda-500mg-120-vien-capecitabine-gia-thuoc-xeloda/
35 D ung thư đại trực tràng Xeltabin 500 mg Capecitabine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xeltabin-500-mg-kapesitabin-dieu-tri-ung-thu-dai-truc-trang/
36 D Ung thư đại trực tràng, gan Regonix 40mg Regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-regonix-40mg-regorafenib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-regonix/
37 D Ung thư đại trực tràng, gan resihance 40mg regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-regorafenib-40mg-resihance-gia-thuoc-regorafenib/
38 D Ung thư đại trực tràng, gan Stivarga 40mg regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-tri-ung-thu-truc-trang-gia-thuoc-stivarga/
39 D ung thư ruột, tuyến tụy hoặc thận Sutent 12.5mg Sunitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sutent-12-5mg-sunitinib-dieu-tri-ung-thu-ruot-tuyen-tuy-hoac-than-gia-thuoc-sutent/
40 E Tuyến tiền liệt Avodart 0.5mg Dutasteride https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avodart-0-5mg-30-vien-dutasteride-gia-thuoc-avodart/
41 E Tuyến tiền liệt Vesicare 5mg Solifenacin succinate https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vesicare-5mg-solifenacin-succinate-gia-thuoc-vesicare/
42 E ung thư tiền liệt tuyến Abirapro 250mg Abiraterone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-abirapro-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-glenmark/
43 E Ung thư tuyến tiền liệt Zytiga 250mg Abiraterone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zytiga-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-gia-thuoc-zytiga/
44 E Ung thư tuyến tiền liệt Casodex 50mg Bicalutamide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-casodex-50mg-28-vien-gia-thuoc-casodex-50mg/
45 E Ung thư tuyến tiền liệt Xtandi 40mg Enzalutamide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xtandi-40mg-enzalutamide-ung-thu-tuyen-tien-liet-gia-thuoc-xtandi/
46 E Ung thư tuyến tiền liệt Zoladex 3.6mg Goserelin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zoladex-3-6mg-goserelin-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-zoladex/
47 F ung thư máu Vidaza 100mg Azacitidine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vidaza-100mg-azacitidine-dieu-tri-ung-thu-tuy-xuong-suy-tuy-bach-cau-man-tinh-gia-thuoc-vidaza/
48 F Ung thư máu Leukeran 2mg Chlorambucil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-leukeran-2mg-chlorambucil-dieu-tri-ung-thu-mau-gia-thuoc-leukeran/
49 F ung thư máu Revolade 25mg Eltrombopag https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-revolade-25mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-thuoc-revolade/
50 F ung thư máu Revolade 50mg Eltrombopag https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-revolade-50mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/
51 F Ung thư máu Glivec 100mg Imatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-glivec-100mg-imatinib-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-glivec-100mg/
52 F Ung thư máu Glivec 400mg Imatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-glivec-400mg-imatinib-benh-bach-cau-man-gia-thuoc-glivec-400/
53 F Ung thư máu Leunase L-asparaginase https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-leunase-10000-ku-l-asparaginase-benh-bach-cau-cap-gia-leunase/
54 F Ung thư Máu Alkeran 2mg Melphalan https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alkeran-2mg-melphalan-ung-thu-mau-gia-thuoc-alkeran/
55 F Ung thư máu Tasigna 200mg Nilotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tasigna-200mg-nilotinib-dieu-tri-ung-thu-mau-nhiem-sac-the-philadelphia-duong-tinh/
56 F ung thư máu Iclusig 15mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-iclusig-15mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-thuoc-iclusig/
57 F Ung thư máu Lucipona 15mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lucipona-15mg-ponatinib-dieu-tri-benh-bach-cau-gia-lucipona/
58 F Ung thư máu Ponaxen 45mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ponaxen-45mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-ponaxen/
59 F Ung thư máu Jakavi 15mg Ruxolitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-jakavi-15mg-ruxolitinib-gia-bao-nhieu-mua-thuoc-jakavi-o-dau/
60 F Ung thư máu Jakavi 20mg Ruxolitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-benh-roi-loan-tuy-xuong-gia-thuoc-jakavi/
61 F Ung thư máu PuriNethol 50mg Mercaptoprin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-purinethol-50mg-25-vien-mercaptoprin-gia-thuoc-purinethol/
62 G ung thư buồng trứng Niranib 100mg Niraparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-niranib-100mg-niraparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-niranib/
63 G Ung thư buồng trứng Lynib 100mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lynib-100mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-lynib/
64 G Ung thư buồng trứng Lynparza 50mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lynparza-50mg-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-thuoc-lynparza/
65 G ung thư buồng trứng Olanib 50mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-olanib-50mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-olanib/
66 H Chống Ung Thư, ăn ngon Megace 160mg Megestrol acetat https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-megace-160mg-megestrol-acetat-30-vien/
67 H Hỗ trợ ung thư Fukujyusen Nấm Linh Chi https://thuoclp.com/san-pham/fukujyusen-phong-chong-va-dieu-tri-ung-thu-nhat-ban/
68 H Hỗ trợ ung thư Fucoidan Tảo Nhật https://thuoclp.com/san-pham/fucoidan-nhat-la-gi-cong-dung-cua-fucoidan/
69 H ung thư các loại Tecentriq 1200mg/20ml Atezolizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tecentriq-1200mg-20ml-atezolizumab-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-di-can-gia-tecentriq/
70 H ung thư các loại Opdivo 100mg/10ml Nivolumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-opdivo-100mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
71 H ung thư các loại Opdivo 40mg/10ml Nivolumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-opdivo-40mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
72 H Ung thư các loại Avastin 100mg/4ml Bevacizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avastin-100mg-4ml-bevacizumab-dich-tiem-dieu-tri-ung-thu/
73 H Ung thư các loại Avastin 400mg/16ml Bevacizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avastin-400mg-16ml-bevacizumab-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-avastin/
74 H Ung thư các loại Erbitux 100mg/20ml cetuximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-erbitux-100mg-20ml-cetuximab-dieu-tri-benh-ung-thu-gia-thuoc-erbitux/
75 H Ung thư các loại Keytruda 100mg/4ml Pembrolizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-keytruda-pembrolizumab-100mg/
76 H Ung thư các loại Cyramza 10mg/ml Ramucirumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cyramza-10mg-ml-ramucirumab-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-di-can/
77 H Ung thư các loại Kadcyla 100mg trastuzumab emtansine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-kadcyla-100mg-giup-phong-chong-ung-thu-gia-thuoc-kadcyla/
78 I ung thư da Tafinlar 75mg Dabrafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tafinlar-75mg-dabrafenib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-thuoc-tafinlar/
79 I Ung thư Da Mekinist 2mg Trametinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-mekinist-2mg-trametinib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-mekinist/
80 I ung thư lan ra xương Zometa 4mg/5ml Axit Zoledronic https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zometa-4mg-5ml-axit-zoledronic-ung-thu-tuy-xuong-gia-thuoc-zometa/
81 I ung thư lan ra xương Xgeva 120mg Denosumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xgeva-120mg-denosumab-ung-thu-lan-ra-xuong-tang-canxi-mau/
82 I Ung thư Não Gleostine 40mg Lomustine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-gleostine-40mg-dieu-tri-cac-khoi-u-nao-gia-thuoc-gleostine/
83 I Ung thư não Temodal 100mg Temozolomide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-temodal-100mg-temozolomide-thuoc-gi-gia-thuoc-temodal/
84 K Điều Trị loãng xương Aclasta 5mg/100ml  acid Zoledronic https://thuoclp.com/san-pham/aclasta-5mg100ml-gia-thuoc-aclasta-loang-xuong/
85 K Điều Trị loãng xương Bonviva 150mg ibandronic https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-bonviva-150mg-ibandronic-dieu-tri-loang-xuong-sau-man-kinh/
86 K Điều Trị loãng xương Actonel 35mg Risedronate https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-actonel-35mg-risedronate-dieu-tri-loang-xuong-gia-thuoc-actonel/
87 k ung thư hạch Adcetris 50mg Brentuximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-adcetris-50mg-brentuximab-dieu-tri-ung-thu-hach-hodgkin-gia-adcetris/
88 k ung thư hạch Ibrutinix 140mg Ibrutinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ibrutinix-140mg-ibrutinib-dieu-tri-ung-thu-hach-gia-ibrutinix/
89 L Chống phơi nhiễm HIV Truvada emtricitabine 200mg và tenofovir 245mg https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-truvada-chong-phoi-nhiem-ngua-hiv-emtricitabine-200mg-va-tenofovir-245mg/
90 L chống phơi nhiễm HIV Ricovir-Em 300mg / 200mg Tenofovir 300mg và Emtricitabine 200mg https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ricovir-em-chong-phoi-nhiem-hiv-tenofovir-300mg-va-emtricitabine-200mg-gia-ricovir-em/
91 L Viêm Gan B C  Zepatier 50mg/100mg Elbasvir và grazoprevir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zepatier-50mg-100mg-dieu-tri-viem-gan-c-gia-thuoc-zepatier/
92 L Viêm Gan B C Viread 300mg Tenofovir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-viread-300mg-tenofovir-thuoc-chong-mot-so-vi-rut-gia-viread/
93 M Chống Thải Ghép, Vảy Nến Sandimmun Neoral 25mg Ciclosporin https://thuoclp.com/san-pham/sandimmun-neoral-25mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-25mg/
94 M Thuốc Thải Ghép Neoral 100mg Ciclosporin https://thuoclp.com/san-pham/sandimmun-neoral-100mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-100mg/
95 M Thuốc Thải Ghép CellCept 250mg Mycophenolate mofetil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cellcept-250mg-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc-cellcept/
96 M Thuốc Thải Ghép CellCept 500mg Mycophenolate mofetil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cellcept-500mg-50-vien-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc/
97 M thuốc thải Ghép Prograf 1mg Tacrolimus https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-prograf-1mg-tacrolimus-phong-ngua-dao-thai-ghep-than-gan-gia-thuoc-prograf/
98 M Thuốc vảy nến Soriatane 25mg Acitretin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-soriatane-25mg-acitretin-dieu-tri-benh-vay-nen-gia-soriatane/
99 M thuốc Vẩy nến Remicade 100mg Infliximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-remicade-100mg-infliximab-dieu-tri-viem-khop-vay-nen-viem-loet-dai-trang-gia-bot-pha-tiem-remicade/
100 N Chống Huyết Khối Eliquis 5mg Apixaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-eliquis-5mg-apixaban-giup-phong-chong-dot-quy-gia-thuoc-eliquis/
101 N Chống Huyết Khối Pradaxa 110mg Dabigatran etexilate https://thuoclp.com/san-pham/gia-thuoc-pradaxa-110mg-dabigatran-etexilate/
102 N Chống Huyết Khối Xarelto 10mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-10mg-rivaroxaban-phong-ngua-huyet-khoi-tinh-mach-gia-thuoc-xarelto-10mg/
103 N Chống Huyết Khối Xarelto 15mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-15mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-15mg/
104 N Chống Huyết Khối Xarelto 20mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-20mg/
105 O Prolactin cao, u tuyến yên Dostinex 0.5mg Cabergoline https://thuoclp.com/san-pham/dostinex-0-5mg-8-vien-cabergoline-gia-thuoc-dostinex/
106 O Thuốc đạm thận Ketosteril Ketosteril https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ketosteril-100-vien-gia-thuoc-trong-benh-than-man/
107 O Thuốc động kinh Keppra 500mg Levetiracetam https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-keppra-500mg-50-vien-levetiracetam-gia-thuoc-keppra/
108 O Thuốc động kinh Sabril 500mg Vigabatrin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sabril-500mg-100-vien-vigabatrin-gia-thuoc-sabril/
109 O Thuốc teo cơ Rilutek 50mg Riluzole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-rilutek-50mg-56-vien-riluzole-gia-thuoc-rilutek/
110 P nhiễm khuẩn CMV Valcyte 450mg Valganciclovir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-viem-vong-mac-gia-thuoc-valcyte/
111 P Nhiễm Trùng do Nấm Noxafil 100mg posaconazole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-noxafil-100mg-dieu-tri-phong-chong-nhiem-trung-gia-thuoc-noxafil/
112 P Nhiễm Trùng do Nấm Vfend 200 mg Voriconazole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vfend-200mg-voriconazole-dieu-tri-nhiem-trung-do-nam/
113 P tăng huyết áp động mạch phổi Tracleer 125mg  Bosentan https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tracleer-125mg-bosentan-thuoc-dieu-tri-tang-huyet-ap-dong-mach-phoi-gia-thuoc-tracleer/
114 P Tắt nghẽn phổi Spiriva 18mcg Tiotropium https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-spiriva-18mcg-dieu-tri-tac-nghen-phoi-man-tinh-gia-thuoc-spiriva/
115 Q Hormone tăng trưởng Genotropin 12mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-genotropin-12mg-somatropin-36iu-hormone-tang-truong/
116 Q Hormone tăng trưởng Norditropin 10mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-norditropin-10mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
117 Q Hormone tăng trưởng Norditropin 15mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-norditropin-15mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
118 Q Thuốc Tiểu đường Ryzodeg 100u/ml Insulin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ryzodeg-100u-ml-dieu-tri-benh-benh-tieu-duong-gia-thuoc-ryzodeg/
Đọc thêm:   Bệnh Bạch Cầu Cấp Tính

 

Thuốc phổ biến:

Kiến thức bệnh học:

Danh mục thuốc điều trị:

Bài viết hay nói về NTLP Cancer Health

Stt Link
1 http://chogannha.com/threads/thuoc-cellcept-500mg-thuoc-mycophenolate-mofetil-dieu-tri-du-phong-thai-ghep-than-tim.121749/
2 http://danchungcu.net/threads/thuốc-arimidex-1mg-là-thuốc-gi-thuốc-anastrozole-hỗ-trợ-điều-trị-ưng-thư-vú.67303/
3 http://danchungcu.net/threads/thuốc-erlocip-150mg-là-thuốc-gì-thuốc-erlotinib-điều-trị-ung-thư-phổi.67471/
20 http://danchungcu.net/threads/thuốc-neoral-100mg-là-thuốc-gì-thuốc-ciclosporin-ức-chế-miễn-dịch-chỉ-định-trong-ghép-tạng-đặc.67347/
21 http://danchungcu.net/threads/thuốc-xeloda-500mg-là-thuốc-gì-thuốc-capecitabine-thuốc-điều-trị-ung-thư-đại-trực-tràng.67325/
24 http://purinethol50mg.blogspot.com/
25 http://purinethol50mg.blogspot.com/2016/10/
26 http://purinethol50mg.blogspot.com/2016/10/thuoc-purinethol-50mg-mercaptopurine-tphcm-hanoi.html
2 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Nguyen-nhan-hinh-thanh-va-cach-phong-ngua-ung-thu-than-nhu-the-naoU–460380
3 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Nguyen-nhan-hinh-thanh-va-cach-phong-ngua-ung-thu-vu-nhu-the-naoU–460242
4 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuc-pham-ho-tro-dieu-tri-ung-thu-phoi–495755
5 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Arimidex-1mg-Anastrozole-dieu-tri-ung-thu-vu–425757
6 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Casodex-la-giU-cong-dung-thuoc-Bicalutamide-50mgU-gia-bao-nhieuU–426745
7 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Ciclosporin-la-giU-cong-dung-thuoc-Neoral-100mgU-gia-bao-nhieuU–428337
8 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Crizotinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Crizonix-250mgU–457592
9 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Erlocip-150mg-thuoc-CIPLA-dieu-tri-ung-thu-phoi–427087
10 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Erlonat-la-giU-cong-dung-thuoc-Erlotinib-150mgU–457497
11 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Gefitinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Gefitinib-250mgU–457611
12 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Imatinib-la-giU-cong-dung-thuoc-Glivec-100mg-U–457405
13 http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-Chia-se-Thuoc-Ketosteril-la-giU-cong-dung-thuoc-Ketosteril-600-mg-U-gia-bao-nhieuU–435942
14 http://sinhvienythaibinh.net/forum/user-nhathuoclanphuong–22699
23 http://ykhoataynguyen.com/members/nha-thuc-lan-phuong.1034/
27 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/
28 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/
29 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/
30 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/rilutek-50mg-56-vien-ieu-tri-teo-co.html
31 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2015/11/thuoc-ketosteril-phong-tranh-va-ieu-tri.html
32 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/
33 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/
34 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/sabril-500mg-hop-100-vien-thuoc-chong.html
35 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/01/thuoc-casodex-50mg-ieu-tri-ung-thu-tien.html
36 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/03/
37 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/03/thuoc-dostinex-05mg-ieu-tri-chung-vo.html
38 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/09/
39 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/09/thuoc-keppra-500mg-levetiracetam-dong-kinh-co-giat.html
40 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/10/
41 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2016/10/thuoc-purinethol-50mg-mercaptopurine-chong-ung-thu.html
42 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/
43 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/04/
44 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/04/thuoc-iressa-250mg-gefitinib-ung-thu-phoi-gia-tot.html
45 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/05/
46 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/05/thuoc-nexavar-200mg-60-vien-sorafenib.html
47 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/07/
48 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/07/megace-160mg-thuoc-megestrol-acetat.html
49 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/
50 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-sorafenat-200mg-natco-gia.html
51 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-ieu.html
52 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/gia-thuoc-temodal-100mg-temozolomide.html
53 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/08/thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-ieu-tri.html
54 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/
55 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/gia-thuoc-alkeran-2mg-melphalan-ung-thu-mau.html
56 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/gia-thuoc-vesicare-5mg-solifenacin-succinate.html
57 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-gia-bao-nhieu.html
58 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/09/thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-thuoc-chong-huuyet-khoi.html
59 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/
60 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/gia-thuoc-tracleer-125mg-bosentan-thuoc.html
61 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-gia-bao.html
62 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/10/thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-gia-mua-ban.html
63 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/
64 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-tagrisso-80mg-osimertinib-ieu-tri.html
65 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-truvada-thuoc-ngua-hiv-au-tien.html
66 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-xalkori-250mg-crizotinib-ieu-tri.html
67 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-zepatier-la-gi-gia-thuoc-zepatier.html
68 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2017/11/thuoc-zytiga-250mg-gia-thuoc-abiraterone.html
69 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/
70 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/
71 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-aclasta-5mg100ml-gia-bao-nhieu.html
72 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-arimidex-1mg-gia-bao-nhieu-mua.html
73 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-erlocip-la-gi-cong-dung-thuoc.html
74 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-erlonat-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
75 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-glivec-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
76 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-neoral-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
77 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/07/thuoc-xeloda-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
78 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/
79 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/thuoc-abirapro-250mg-gia-bao-nhieu-mua.html
80 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/08/thuoc-femara-25mg-gia-bao-nhieu-mua.html
81 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/
82 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-osicent-80mg-gia-bao-nhieu-mua.html
83 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-pradaxa-110mg-gia-bao-nhieu-mua.html
84 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2018/09/thuoc-zoladex-36mg-gia-bao-nhieu-mua.html
85 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/
86 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/05/
87 https://nhathuoclanphuong.blogspot.com/2019/07/
88 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/
89 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-avastin-100mg4ml-bevacizumab_27.html
90 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-cellcept-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
91 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-dostinex-05mg-thuoc-cabergoline.html
92 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/03/thuoc-giotrif-40mg-thuoc-afatinib-ieu.html
93 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-aromasin-25mg-thuoc-exemestane.html
94 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-avastin-gia-bao-nhieu-mua-thuoc.html
95 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-bonviva-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
96 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-crizotinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
97 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-crizotinib-la-gi-cong-dung-thuoc_19.html
98 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-eltrombopag-la-gi-cong-dung-thuoc.html
99 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-erlotinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
100 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-gefitinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
101 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-geftinat-250mg-geftinib-thuoc.html
102 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-genotropin-12mg-thuoc-somatropin.html
103 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-mycophenolate-mofetil-la-gi-cong.html
104 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-nexavar-200mg-gia-bao-nhieu-mua.html
105 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-opdivo-100mg10ml-thuoc-nivolumab.html
106 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-osimertinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
107 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-regorafenib-la-gi-cong-dung-thuoc_13.html
108 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-rilutek-50mg-gia-bao-nhieu-mua.html
109 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-sabril-500mg-gia-bao-nhieu-mua.html
110 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-sorafenat-200mg-thuoc-sorafenib.html
111 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-tagrix-80-mg-gia-bao-nhieu-mua.html
112 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-tarceva-150mg-gia-bao-nhieu-mua.html
113 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-valcyte-450mg-thuoc.html
114 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/04/thuoc-vidaza-100mg-gia-bao-nhieu-mua.html
115 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-bang-quang-nhu-nao.html
116 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-buong-trung-nhu-nao.html
117 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/ieu-tri-ung-thu-xuong-nhu-nao-thuoc-ieu.html
118 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/nha-thuoc-lan-phuong-giai-phap-nham-muc.html
119 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-femara-25mg-thuoc-letrozole-ieu.html
120 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-ibrutinix-140mg-gia-bao-nhieu-mua.html
121 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-lenvatinib-la-gi-cong-dung-thuoc.html
122 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/05/thuoc-ricovir-em-200mg300mg-gia-bao.html
123 https://nhathuoclanphuong01.blogspot.com/2019/06/thuoc-glivec-400mg-gia-bao-nhieu-mua_12.html
15 https://raovat49.com/s/thuoc-truvada-dieu-tri-bang-khang-virus-ngan-ngua-hiv-2670070
1 https://webraovat.com/ads/5-thong-tin-quan-trong-ve-thuoc-ngan-ngua-hiv-dau-tien-truvada/
16 https://www.5giay.com/detail.aspx?t=9314270
17 https://www.5giay.com/detail.aspx?t=9358236
Đọc thêm:   Ung Thư Cổ Tử Cung

 

Google nói về NTLP Cancer Health

Bng danh sách các liên kết ca NhaThuocLanPhuong.net trên google

stt NhaThuocLanPhuong.net
1 https://google.com.br/url?q=https://thuoclp.com/
2 https://google.dk/url?q=https://thuoclp.com/
3 https://google.nl/url?q=https://thuoclp.com/
4 https://google.co.za/url?q=https://thuoclp.com/
5 https://google.ae/url?q=https://thuoclp.com/
6 https://images.google.com/url?q=https://thuoclp.com/
7 https://google.ee/url?q=https://thuoclp.com/
8 https://google.gr/url?q=https://thuoclp.com/
9 https://google.ie/url?q=https://thuoclp.com/
10 https://google.com.my/url?q=https://thuoclp.com/
11 https://google.no/url?q=https://thuoclp.com/
12 https://google.co.nz/url?q=https://thuoclp.com/
13 https://google.com.ph/url?q=https://thuoclp.com/
14 https://google.com.sg/url?q=https://thuoclp.com/
15 https://google.sk/url?q=https://thuoclp.com/
16 https://google.by/url?q=https://thuoclp.com/
17 https://google.com.do/url?q=https://thuoclp.com/
18 https://google.com.gh/url?q=https://thuoclp.com/
19 https://google.com.gt/url?q=https://thuoclp.com/
20 https://google.is/url?q=https://thuoclp.com/
21 https://google.kz/url?q=https://thuoclp.com/
22 https://google.com.lb/url?q=https://thuoclp.com/
23 https://google.lk/url?q=https://thuoclp.com/
24 https://google.lu/url?q=https://thuoclp.com/
25 https://google.lv/url?q=https://thuoclp.com/
26 https://google.com.np/url?q=https://thuoclp.com/
27 https://google.com.pk/url?q=https://thuoclp.com/
28 https://google.com.pr/url?q=https://thuoclp.com/
29 https://google.tn/url?q=https://thuoclp.com/
30 https://google.co.ug/url?q=https://thuoclp.com/
31 https://google.com.uy/url?q=https://thuoclp.com/
32 https://google.ad/url?q=https://thuoclp.com/
33 https://google.am/url?q=https://thuoclp.com/
34 https://google.com.bh/url?q=https://thuoclp.com/
35 https://google.com.bo/url?q=https://thuoclp.com/
36 https://google.ci/url?q=https://thuoclp.com/
37 https://google.cm/url?q=https://thuoclp.com/
38 https://google.com.cu/url?q=https://thuoclp.com/
39 https://google.com.cy/url?q=https://thuoclp.com/
40 https://google.com.et/url?q=https://thuoclp.com/
41 https://google.ge/url?q=https://thuoclp.com/
42 https://google.gp/url?q=https://thuoclp.com/
43 https://google.hn/url?q=https://thuoclp.com/
44 https://google.iq/url?q=https://thuoclp.com/
45 https://google.com.jm/url?q=https://thuoclp.com/
46 https://google.jo/url?q=https://thuoclp.com/
47 https://google.com.kh/url?q=https://thuoclp.com/
48 https://google.com.kw/url?q=https://thuoclp.com/
49 https://google.la/url?q=https://thuoclp.com/
50 https://google.md/url?q=https://thuoclp.com/
51 https://google.me/url?q=https://thuoclp.com/
52 https://google.mg/url?q=https://thuoclp.com/
53 https://google.mk/url?q=https://thuoclp.com/
54 https://google.mn/url?q=https://thuoclp.com/
55 https://google.com.mt/url?q=https://thuoclp.com/
56 https://google.com.ni/url?q=https://thuoclp.com/
57 https://google.com.om/url?q=https://thuoclp.com/
58 https://google.com.pa/url?q=https://thuoclp.com/
59 https://google.ps/url?q=https://thuoclp.com/
60 https://google.ru/url?q=https://thuoclp.com/
61 https://google.pl/url?q=https://thuoclp.com/
62 https://google.com.hk/url?q=https://thuoclp.com/
63 https://maps.google.com/url?q=https://thuoclp.com/
64 https://cse.google.com/url?q=https://thuoclp.com/
65 https://google.tt/url?q=https://thuoclp.com/
66 https://google.sn/url?q=https://thuoclp.com/
67 https://google.si/url?q=https://thuoclp.com/
68 https://google.rs/url?q=https://thuoclp.com/
69 https://google.ro/url?q=https://thuoclp.com/
70 https://google.pt/url?q=https://thuoclp.com/
71 https://google.mu/url?q=https://thuoclp.com/
72 https://google.lt/url?q=https://thuoclp.com/
73 https://google.li/url?q=https://thuoclp.com/
74 https://google.it/url?q=https://thuoclp.com/
75 https://google.hu/url?q=https://thuoclp.com/
76 https://google.hr/url?q=https://thuoclp.com/
77 https://google.fi/url?q=https://thuoclp.com/
78 https://google.dz/url?q=https://thuoclp.com/
79 https://google.cz/url?q=https://thuoclp.com/
80 https://google.com.vn/url?q=https://thuoclp.com/
81 https://google.com.ua/url?q=https://thuoclp.com/
82 https://google.com.tr/url?q=https://thuoclp.com/
83 https://google.com.sv/url?q=https://thuoclp.com/
84 https://google.com.sa/url?q=https://thuoclp.com/
85 https://google.com.qa/url?q=https://thuoclp.com/
86 https://google.com.py/url?q=https://thuoclp.com/
87 https://google.com.pe/url?q=https://thuoclp.com/
88 https://google.com.ng/url?q=https://thuoclp.com/
89 https://google.com.mx/url?q=https://thuoclp.com/
90 https://google.com.ly/url?q=https://thuoclp.com/
91 https://google.com.eg/url?q=https://thuoclp.com/
92 https://google.com.ec/url?q=https://thuoclp.com/
93 https://google.com.co/url?q=https://thuoclp.com/
94 https://google.com.bd/url?q=https://thuoclp.com/
95 https://google.com.au/url?q=https://thuoclp.com/
96 https://google.com.ar/url?q=https://thuoclp.com/
97 https://google.co.zw/url?q=https://thuoclp.com/
98 https://google.co.ve/url?q=https://thuoclp.com/
99 https://google.co.tz/url?q=https://thuoclp.com/
100 https://google.co.th/url?q=https://thuoclp.com/
101 https://google.co.ma/url?q=https://thuoclp.com/
102 https://google.co.kr/url?q=https://thuoclp.com/
103 https://google.co.ke/url?q=https://thuoclp.com/
104 https://google.co.jp/url?q=https://thuoclp.com/
105 https://google.co.in/url?q=https://thuoclp.com/
106 https://google.co.il/url?q=https://thuoclp.com/
107 https://google.co.id/url?q=https://thuoclp.com/
108 https://google.co.cr/url?q=https://thuoclp.com/
109 https://google.cl/url?q=https://thuoclp.com/
110 https://google.ch/url?q=https://thuoclp.com/
111 https://google.cd/url?q=https://thuoclp.com/
112 https://google.cat/url?q=https://thuoclp.com/
113 https://google.bg/url?q=https://thuoclp.com/
114 https://google.be/url?q=https://thuoclp.com/
115 https://google.ba/url?q=https://thuoclp.com/
116 https://google.az/url?q=https://thuoclp.com/
117 https://google.at/url?q=https://thuoclp.com/
118 https://google.se/url?q=https://thuoclp.com/
119 https://google.co.bw/url?q=https://thuoclp.com/
120 https://google.de/url?q=https://thuoclp.com/
121 https://google.ca/url?q=https://thuoclp.com/
122 https://google.com.br/url?q=https://thuoclp.com/
Đọc thêm:   Tổng hợp chủ đề thuốc điều trị ung thư tại diễn đàn NTLP.info

NTLP Cancer Health chỉ bán thuốc Online và giao hàng tận nơi

Địa chỉ 1: 47B đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TpHCM

Địa chỉ 2: 85 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline 10901771516(WhatsappZaloFacebook,Viber)
Hotline 20933049874(WhatsappZaloFacebook,Viber)

 

 

 

 

Previous articleNTLP Cancer Health bài viết tại Raovat Vnexpress
Next articleThuốc nexium 20mg 40mg Esomeprazole điều trị trào ngược dạ dày, thực quản
Bác sĩ Trần Ngọc Ánh hiện đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Phó giáo sư chuyên ngành Nội Tiêu hóa Trưởng Khoa Nội tổng hợp-u hóa của Trường Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ tư vấn tại ThuocLP Vietnamese health. Trình độ chuyên môn, Học hàm- Học vị: Tốt nghiệp hệ Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Nội khoa, Trường Đại học Y Hà Nội Tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên khoa chuyên ngành Tiêu hoá, Trung tâm Viện Trường Henri Mondor, Đại học Paris 6, Cộng hòa Pháp 1996-1997; 1999 Tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên khoa chuyên ngành Tiêu hoá, Bệnh viện Bắc Hoàng Gia Sydney, Australia; 2002 Tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên khoa chuyên ngành các bệnh lý gan mạn, Pizza, Italia 2009 Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Tiêu hoá, Trường Đại học Y Hà Nội Phó giáo sư, Chuyên ngành Tiêu hoá, Trường Đại học Y Hà nội Đào tạo và Nghiên cứu khoa học: Đã công bố hơn 200 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế Chủ biên nhiều sách chuyên khảo và tham gia biên soạn 2 sách giáo khoa. Hướng dẫn nhiều sinh viên và học viên sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp cơ sở Chứng chỉ Y khoa: Chứng chỉ thực hành lâm sàng tốt (GCP: 2012, 2015), Bộ Y tế Chứng chỉ chuyên ngành: Nội soi tiêu hoá thông thường, Nội soi tiêu hoá can thiệp, Siêu âm tiêu hoá thông thường, Siêu âm tiêu hoá can thiệp (BV Bạch Mai), Bệnh lý gan mạn.

Leave a Reply